(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

2022 Aralık Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 Aralık Ayı Meclis Kararları

2022-13-aralik-ayi-olagan-meclis-kararlari-90-92

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2022                                         Tarih/Gün:02/12/2022

TOPLANTI  : 13                                                                             Saat   : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :90-                

Toplantının Özü       : Aralık Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :

Mevcut Üye Sayısı    :  9

Üyeler : Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Ahmet DOĞAN, Davut GENÇ, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK, Hüseyin KESKİN

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 02/11/2022 tarih ve E.2674 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, bütün üyelerin katılımıyla 02/12/2022 Cuma günü saat 14.30’da 13.Toplantının 01. Birleşimi (Aralık Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplanıldı.

Açılış ve Yoklama Yapıldı.  Bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu.  Lehte ve Aleyhte Konuşmak isteyen olmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

 1. ZABITA TALİMATNAMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

KARAR:

2464 Sayılı Kanuna göre Zabıta Talimatnamesinin Hazırlanması

Belediye Tenbih ve Yasakları

5393 Sayılı Belediyeler kanunun 18. Bendine göre hazırlanan Tanbih ve Yasaklar ile 1608 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince Tenbihedilen ceza miktarları:

 1. Her Türlü ruhsatsız işyeri açıp işletmek yasaktır. Ruhsat alma işlemleri en geç 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Verilen süre içinde ruhsat almayan işyerlerine Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 2. 4077 sayılı etiket yasası gereği satışı arz edilen malların üzerine etiket takılması mecburidir. Etiket bulundurmayan işyerleri fiyat tarifesi bulundurmak zorundadır. Buna uymayanlara 407 sayılı kanun gereği Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 3. Ekmeği ambalaj poşetsiz satan fırına, alan işyerine uygulanacak para cezası Bakanlar Kurulu kararına göre uygulanacaktır.
 4. Bütün işyerleri apartman ve konutlar çöp konteynırı bulundurmak zorundadır. Bunları muntazam ve üstü kapalı bir şekilde kullanmak zorundadırlar. Gerekli olan şartları taşımayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 5. İlçe merkezinde park yasağı ve durak harici yerde duran araçlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 6. Cadde ve sokaklarda işyerleri ve kahvehanelerin önlerine sandalye masa koyarak oturmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 7. Son kullanma tarihleri geçmiş gıda maddelerini raflarda bulundurmak veya satmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 8. Cadde ve sokaklara kirli su dökmek çevreyi kirletmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 9. Caddelere, sokaklara, meydan ve boş arsalara Belediyemizden izinsiz moloz taşı, toprak artığı vb. dökmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 10. Yaya yollarına veya kaldırımlara eşya veya inşaat malzemesi vb. koyarak geçişleri engellemek yasaktır. Bu gibi işlemler ancak belediyemizden izin alınarak gerçekleştirilebilir. Duruma uygun olarak kaldırım işgaliyesi alınır. Belediyemizden izin alınmadan malzeme koyanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 11. Balkonlardan su akıtmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 12. Ev, işyerleri ve apartmanların önlerini temiz tutmayanlara yasal işlem uygulanır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 13. Belediyemizden izin alınmadan kaldırım bozmak, çukur açmak, ruhsat olmadan kazı yapmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 14. Cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp vb. atmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 15. Meskûn mahal içinde gübreleri gelişi güzel atmak veya etrafa saçmak, avlu içinde gübre biriktirmek yasaktır. Bunlar kısa aralıklarla meskûn mahal dışına çıkarılacak ve çevresi sızdırmaz taş veya beton gibi çevrili yerlerde geçici olarak muhafaza edilecektir. (Asgari 1 hafta) uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 16. Gürültü kontrol yönetmeliğine aykırı olarak çevreyi rahatsız etmek yasaktır. Sürekli korna çalmak, sesli yayın yapmak, egzoz taktırmayıp halkı rahatsız etmek gibi uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 17. Hıfzıssıhha kararına göre kapatılan işyerlerine Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 18. Halkın huzur ve refahını bozacak fiil ve hareketlerde bulunulması yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 19. Kültür ve tabiat varlıklarına zarar verenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 20. Ruhsat teskeresi almadan su ürünleri üretenlere ve satanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 21. Su kesme aparatlarına zarar verenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 22. Ölçü ve tartı aletlerinin bakımı ve muntazam ve damgalı olması gerekir. Buna uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 23. Sinema, video ve müzik eserleri kanuna uygun olmayanlara ve belediye tarafından işletme ruhsatı almayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 24. 18 yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yapan iş yerlerine Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 25. İş yerlerinin veya Pazar esnafının mal satmak veya sattırmak için halkı rahatsız edici hareketlerde bulunması yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 26. Şehir içi toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 27. Şehir içinden sürü ile hayvan geçirmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 28. Belediyemize ait araç ve gereçlere zarar vermek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 29. Yolcuları korna çalarak toplamak, rahatsız edici hareketlerde bulunmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 30. Motorlu veya motorsuz vasıtaları yaya yollarına koyarak kaldırımları işgal etmek yasaktır. Uymayanlara belediye encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 31. Caddelere, sokaklara, meydana veya parklara büyük ya da küçük hayvan (Tavuk, hindi, horoz, kaz, köpek gibi) sokulması yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 32. İşyerlerinin ön kısmına isim veya işini bildirir levha takılması mecburidir. Takmayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 33. İlan ve panoların gelip geçmeyi engelleyecek bir şekilde asılması ve indirilmesi yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 34. Umuma ait çeşmelerde, caddelerde ve işyerleri önünde motorlu veya motorsuz araç yıkamak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 35. Belediye hududu içinde bahçe, cadde, sokaklarda, Pazar yeri, parklarda, yol kenarlarında hayvan otlatmak yasaktır. Hayvan otlatmak ancak tarla ve arsalarda şehir merkezine 1 km uzaklıkta olan yerlerde yapılabilir. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 36. Gündüz ve gece sokak aralarına geçişi engelleyecek 1 şekilde motorlu veya motorsuz araç park etmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 37. Cadde ve sokaklara numarasız ve tasmasız köpek gezdirmek ve salıvermek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 38. Belediyemizden izinsiz cadde ve sokaklara tezek, saman vb. dökmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 39. İlçemiz dâhilinde ana cadde üzerinde bulunan binaları, işyerlerinin sıva, badana, boya, yapılması mecburidir. Yaptırmayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 40. İnşaat ve tamirat artıkları ile cadde ve sokak aralarını belediyemizden izinsiz bir şekilde kapatmak, kirletmek, geçişleri engellemek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 41. İnşaatların etrafını paravan ile çevirmek mecburidir. İnşaat sahipleri gerekli düzeni sağlamak zorundadır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 42. İnşaatların etrafını kirli bırakanlar, çıkıntıları zamanında almayanlar, çivili tahta ve diğer malzemeleri etrafı yayanlara, uyarıları dikkate almayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 43. Var olan emtiayı yok diye müşteriye satmamak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 44. Bina ve dükkân sahipleri önlerinde bulunan yaya yollarını yaptırmaları ve bozulduğunda düzeltmeleri mecburidir. Buna uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 45. Belediyenin emir ve yasaklarına uymayanlara, verilen süre içinde gereğini yapmayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 46. Belediyece tayin edilmiş yerler dışına izinsiz ilan, pankart ve afiş asmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 47. Büfe, bakkal vb. yerlerde içki içmek ve içirmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 48. İş yerlerinde ve dışarıda kullanılan ve satılan şeylerin temizliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Sağlık şartlarının uygunluğuna dikkat etmeyenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 49. Cadde ve sokaklardan geçenlerin emniyetini bozmak yasaktır. Cadde ve sokaklar üzerine pencere veya çatı düştüğü zaman yaralayabilecek veya üstünü kirletebilecek şeyler koyarsa yasal işle uygulanır. Kışın saçakların kıyılarında oluşan buz parçalarının temizlenmesi gerekmektedir. Verilen süre içerisinde gereğini yerine getirmeyenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 50. Hayvanların konulan yerlerin temiz olması gerekmektedir. Hayvanlara kötü muamele yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 51. Boş araçları Pazar yerinde bırakmak yasaktır. Geçişi güçleştirecek şekilde çadır çekmek vb. şeylerde bulunmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 52. Pazar yerinde çürümüş, kokmuş, ıslak, çamurlu, kötü koku arz eden maddelerin satılması yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 53. Ölçü ve tartı aletlerinde gerekli olan titizliği göstermeyenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 54. Pazar esnafı en geç saat 10.00’a kadar tezgâhını kurup etiketini takmak zorundadır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 55. Mühürsüz et satışı yapmak yasaktır. Gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 56. Mezbahada izinsiz hayvan kesimi ve çıkışı yapmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 57. Aşağıda belirtilen hususlara bütün işyerleri uymak zorundadır.
 58. Havalandırma, aydınlatma, ışıklandırma ve aspiratör yeterli düzeyde olacaktır.
 59. Atık sular kanalizasyon veya fosseptiğe verilecektir.
 60. İşyerlerinde bulunan bütün malzemeler (Çaydanlıklar, yemek kapları, bardaklar vb.) temiz olacaktır.
 61. Duvarlar ve tavana 6 ayda 1 badana yapılacaktır.
 62. Ağzı kapalı çöp bidonu bulundurulacaktır.
 63. İşçiler işe başlamadan önce sağlık karnesi çıkarttırmak zorundadır.
 64. İş gömleği temiz bir şekilde giyilecektir.
 65. En az bir adet yangın söndürme tüpü olacaktır.
 66. En az bir adet ecza dolabı bulundurulacaktır.
 67. Esnaf ve sanatkârlardan alınan tasdikli fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yerde asılı olacaktır. İş yeri açılış ruhsatı, tatil günü çalışma ruhsatı, vergi levhası vb. belgeler duvarda asılı olacaktır.
 68. Et asma çengelleri paslanmaz çelikten olacaktır.
 69. Gıda ve temizlik maddeleri birbirinden ayrı raflarda bulunacaktır.
 70. Pencereler dışarıdan ince tel ile örtülecektir.
 71. Gerekli olan bütün temizlik kurallarına riayet edilecektir.
 72. Önceden duyurulmuş emir ve yasaklara uyulacaktır. Yukarıda yazılı maddelere uyulmadığı takdirde Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 73. Esnaf ve sanatkârlar Odaları birliğinden yeni liste gelmeden yeni fiyat uygulanmayacaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 74. İlçemizde halka açık çeşmelerde, Belediye parkı etrafında, meydanda ve parklarda araç yıkanması kesinlikle yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 75. Aynı yıl içerisinde tekrarlanan suçların birincide Belediye Meclisinin belirtmiş olduğu ceza, ikincide iki katı, üçüncüde üç katı, dördüncüde ise işyeri ruhsatı iptal olunarak faaliyetine son verilecektir. İş bu tembih name 60 maddeden ibaret olup yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.
 76. 2023 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
2022 YILINDA ALINACAK ÜCRET VE TARİFELER 2022 2023
1 Hoparlör İlan Ücreti 50,00 TL 50,00 TL
2 Seyyar Satıcılardan İşgaliye Yer Ücreti (2,5 metrelik tezgahtan) 10,00 TL 10,00 TL
3 Seyyar Satıcılardan İşgaliye Yer Ücreti (5 metrelik tezgahtan ) 15,00 TL 20,00 TL
4 Seyyar Satıcılardan İşgaliye Yer Ücreti (7-8 metrelik tezgahtan) 20,00 TL 30,00 TL
5 Kepçe Kirası (Belediye çıkışı ve dönüşü arası) Saati 250,00 TL 600,00 TL
6 Billboard ve afiş kiralama ücreti (Belediyemiz istediği zaman ilan yapabilmek şartıyla;
Yıllık 1000,00 TL 1000,00 TL
Aylık 300,00 TL 300,00 TL
Haftalık 100,00 TL 100,00 TL
7 İçme Suyu Abone ücreti 500,00 TL 500,00 TL
8 Çok Katlı Apartmanlarda (3 kat ve üzeri) İçme Suyu Abone Ücreti 300,00 TL 300,00 TL
9 Kanalizasyon Hizmetlerine Katılım Payı (Abone Kat Başına) 500,00 TL 500,00 TL
10 Yol Hizmetlerine Katılım Payı (Abone Kat Başına) 600,00 TL 600,00 TL
11 Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Proje Kontrol Onay Ücreti 250,00 TL 500,00 TL
12 Asansör Ruhsat Harcı 500,00 TL 750,00 TL
13 Vaziyet Planı/Bağımsız Bölüm Onay Ücreti 250,00 TL 500,00 TL
14 Ekspertiz Dosya İnceleme Çıktı Ücreti 250,00 TL 500,00 TL
15 İmar Plan Tadilat Onay ve Kontrol Ücret 400,00 TL 500,00 TL
16 Kanalizasyon Açma Bedeli (Ödendikten Sonra Açılacak) 5,00 TL 5,00TL
17 Su Bağlantı Ücreti (İşçilik ve Kazı) (metresi) 100,00 TL 100,00 TL
18 Kanalizasyon Bağlantı Ücreti (İşçilik ve Kazı) (metresi) 100,00 TL 100,00 TL
19 Yapı Kullanma İzin Harcı (metrekare)
–          Konut İçin 5,00 TL 10,00 TL
–          Ticari İçin 5,00 TL 15,00 TL
20 İmar İle İlgi Harçlar:
–          İmar Çapı Sayfa Başına 150,00 TL 200,00 TL
21 Rayiç Bedel Ücreti 50,00 TL 50,00 TL
22 Kamyon Hafriyat Nakliye Ücreti
–          0-10 Km 75,00 TL 80,00 TL
–          10-20 Km 75,00 TL 80,00 TL
23 Nikah Parası
Nikah Belediye Binasında Kıyılırsa 400,00 TL 600,00 TL
Nikah Evde Kıyılırsa 500,00 TL 750,00 TL
Nikah Düğün Salonunda Kıyılırsa 500,00 TL 750,00 TL
Nikahı Kıyılan Çiftlerden biri Yabancı Uyruklu Olursa 2000,00 TL 2000,00 TL
24 Düğün Salonu (Toplu Asker Eğlencelerinde ücretsiz)
Akören Düğün Salonu 500,00 TL 600,00 TL
25 Parselasyon Dosya Kontrol Ücreti (dosya başı) 2.500,00 TL 3.000,00 TL
26 Temel Kontrol Ücreti 2.000,00 TL 2.500,00 TL
27 Çöp Konteyneri 4.000,00 TL 4.000,00 TL
28 Kanalizasyon Açım Bedeli 110,00 TL 00,00 TL
29 Yol Kullanım Bedeli m2 55,00 TL 00,00 TL
30 Ruhsat Yenileme-isim değişikliği yeniden ruhsat tadilatı vb. harçlar Belediyenin takdiri
31 Yapı Ruhsatı yapı kullanma izin belgesi imar durum belgesi aslı gibidir Belediyenin takdiri

Yol ve Kanalizasyon harcamalarına katılma payları Belediye gelirler kanununun 89. Maddesine göre hesap edilerek tahsil edilir. İlan reklam vergisi, eğlence vergisi, tatil günleri çalışma ruhsat harcı, işyeri açma izin harcı, imar mevzuatı gereğince alınan harçlar, bina inşaat harçları, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, hayvan kesim ve muayene ve denetleme harcı Bakanlar Kurulu Kararına göre ekli cetvelde belirtilen 1. Gruba göre alınacaktır. Karar (Hakan ÇAKIR Red oyu ile birlikte) oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

92.GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 06 Ocak 2023 Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi

Tunay TÜRKMEN       Süleyman ÇALIŞ       Bayram ÇOTAK   Hakan ÇAKIR     Ahmet DOĞAN                      Belediye Başkanı                      Katip  Üye                  Katip  Üye            Üye                            Üye

 

Mevlüt DEDE    Ünal KARAKAYA   Davut GENÇ  Lütfi Kerim YILMAZER      Hüseyin KESKİN

Üye                     Üye                     Üye                            Üye                                 Üye

08 Aralık 2022

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Şubat 2023
  P S Ç P C C P
  « Oca    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728