(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

2022 Eylül Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 Eylül Ayı Meclis Kararları

2022-10-eylul-ayi-olagan-meclis-karari-76-84

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2022                                         Tarih/Gün:09/09/2022

TOPLANTI  : 10                                                                             Saat   : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :76-                

Toplantının Özü       : Eylül Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :  Hakan ÇAKIR

Mevcut Üye Sayısı    :  9

Üyeler : Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Ahmet DOĞAN, Davut GENÇ, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK, Hüseyin KESKİN

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 07/09/2022 tarih ve E.2477 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 09/09/2022/Cuma günü saat 14.30’da 10.Toplantının 01. Birleşimi (Eylül Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplanıldı.

Açılış ve Yoklama Yapıldı.  Bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu. Geçen ay görüşmüşolduğıumuz 73 numaraı gündem maddesi olan SU KANALİZASYON ÜCRETİ ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ konulu gündem maddesinin güncellenmesinin görüşülmesi  teklif etti.  Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN ek gündem maddesi olarak görüşülmesini oylamaya sundu. Konunun gündem dışı görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Lehte ve Aleyhte Konuşmak isteyen olmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. ŞAHİNLER MAHALLESİ 95 ADA 24 PARSEL NUMARALI MEHMET GENÇ İLE İLGİLİ BAYINDIR VE İMAR KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonundan gelen rapor okundu ‘‘ 1: 1000 ölçekli İhsaniye ilçesi uygulama imar planının J24-C-24-D-1-C Paftasında Y = 535200 – 535400, X= 4320500 – 4320700 koordinatları arasında yer alan ilçemiz Zafer (Şahinler ) mahallesinde 95 Ada 24 parselde onaylı imar planında Konut alanının ticari alana çevrilmesi için imar plan tadilatı yapılması talebi incelendi. Bu tür imar plan tadilat talepleri noktasal talepler olduğu plan bütünlüğüne zarar verdiği bu noktada revizyon imar planlama çalışmasında değerlendirilmesinin bütüncül yaklaşım açısından daha da uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle talep edilen imar plan tadilatının 05.08.2022 tarih ve 68 sayılı Belediye meclis kararına istinaden yapılacak olan revizyon imar plan tadilatında değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur .’’ İmar plan tadilat talebinin revizyon imar planı çalışmasında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 1. ŞAHİNLER MAHALLESİ 66 ADA 9 PARSEL NUMARALI HASAN SALMAN İLE İLGİLİ BAYINDIR VE İMAR KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonundan gelen rapor okundu “1: 1000 ölçekli İhsaniye ilçesi uygulama imar planının J24-C-24-A-3-C Paftasında Y = 536500 – 536800, X= 4321400 – 4321800 koordinatları arasında yer alan ilçemiz Şahinler Mahallesi 66 ada 9 parselde onaylı imar planında park alanlarının yeniden düzenlenmesi için imar plan tadilatı yapılması talebi incelendi. Bu tür imar plan tadilat talepleri noktasal talepler olduğu plan bütünlüğüne zarar verdiği bu noktada revizyon imar planlama çalışmasında değerlendirilmesinin bütüncül yaklaşım açısından daha da uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle talep edilen imar plan tadilatının 05.08.2022 tarih ve 68 sayılı Belediye meclis kararına istinaden yapılacak olan revizyon imar plan tadilatında değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur” İmar plan tadilat talebinin revizyon imar planı çalışmasında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 1. 78. CUMHURİYET MAHALLESİ 21 ADA 32 PARSEL NUMARALI EMİNE KÜÇÜK İLE İLGİLİ BAYINDIR VE İMAR KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonundan gelen rapor okundu “1: 1000 ölçekli İhsaniye ilçesi uygulama imar planının J24-C-24-A-4-B Paftasında Y = 535500 – 535700, X= 4322300 – 4322500 koordinatları arasında yer alan ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 21 ada 32 parselde onaylı imar planında İlkokul alanının konut alanına çevrilmesi için imar plan tadilatı yapılması talebi incelendi. Bu tür imar plan tadilat talepleri noktasal talepler olduğu plan bütünlüğüne zarar verdiği bu noktada revizyon imar planlama çalışmasında değerlendirilmesinin bütüncül yaklaşım açısından daha da uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle talep edilen imar plan tadilatının 05.08.2022 tarih ve 68 sayılı Belediye meclis kararına istinaden yapılacak olan revizyon imar plan tadilatında değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” İmar plan tadilat talebinin revizyon imar planı çalışmasında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi

 1. CUMHURİYET MAHALLESİ 21 ADA 1 PARSEL NUMARALI İBRAHİM SALMAN İLE İLGİLİ BAYINDIR VE İMAR KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonundan gelen rapor okundu “1: 1000 ölçekli İhsaniye ilçesi uygulama imar planının J24-C-24-A-4-B Paftasında Y = 535300 – 535700, X= 4322400 – 4322600 koordinatları arasında yer alan ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 21 ada 1 parselde onaylı imar planında park alanlarının kaldırılması için imar plan tadilatı yapılması talebi incelendi. Bu tür imar plan tadilat talepleri noktasal talepler olduğu plan bütünlüğüne zarar verdiği bu noktada revizyon imar planlama çalışmasında değerlendirilmesinin bütüncül yaklaşım açısından daha da uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle talep edilen imar plan tadilatının 05.08.2022 tarih ve 68 sayılı Belediye meclis kararına istinaden yapılacak olan revizyon imar plan tadilatında değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” İmar plan tadilat talebinin revizyon imar planı çalışmasında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi

 1. 80. MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT CUMHURİYET MAHALLESİ TOYBOĞAN MEVKİİ 19 ADA 44 PARSEL TARLA VASIFLI TAŞINMAZIN SATIŞI İLE İLGİLİ  BELEDİYE ENCÜMENİNE, DEVİR İŞ VE İŞLEMLERİNİ YAPMAYA BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait  Cumhuriyet Mahallesi Toyboğan Mevkii 19 ada 44 parsel numaralıtaşınmazların  satılması meclisimizce değerlendirilmiş olup belirtilen taşınmazın satılmasına,  konu ile ilgili işlem yapmak üzere BelediyeBaşkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANINDA BULUNAN 43 ADA 26 PARSEL DE BULUNAN MERKEZ CAMİİNE ASANSÖR YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ.

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (b) bendinde; yer alan (b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.”

İlgili hükümde  yer alan “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir” doğrultusunda İhsaniye merkez camimizin 20 basamaklı merdiven basamağını aşarak çıkıp inen yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girebilmesi için asansör yapılmasının Meclisimizce de uygun görülerek oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. İLÇE İÇİNDE BULUNAN OKULLARA ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ SERVİSİ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

“Ücretsiz Okul Servisi Projesi” ile maddi yetersizlik yaşayan ve okulu evlerine uzak olan öğrenciler için belirlenen duraklardan alınarak okullarına bırakılan öğrencilerin 2022 Eylül ayından itibaren okul sürelerince hizmet vermeye devam edecektir. Okul güzergâhlarının gidiş dönüşlerinin ücretsiz olarak araç görevlendirilmesinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 1. SU KANALİZASYON ÜCRETİ ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN; ilçemizde yeni ev yapanlardan büz logar ve su borusu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ücret alınması konusunun güncellenmesi konusunun  ek gündem maddesi olarak görüşülmesini teklif etti. Konunun gündem dışı görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Yeni ev yapan vatandaşlardan ihtiyaçların karşılanması için Yol yapılması için bugünkü maliyetlere göre m2si 55,00 TL (Lütfi Kerim YILMAZER ret oyuyla birlikte) oy çokluğu ile kabul edilmesine oy çokluğu ile kabul edildi.

 1. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 07 Ekim 2022  Cuma günü saat 14.30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi

 

 

Tunay TÜRKMEN       Süleyman ÇALIŞ       Bayram ÇOTAK   Hakan ÇAKIR     Ahmet DOĞAN                      Belediye Başkanı                      Katip  Üye                  Katip  Üye            Üye                            Üye

 

Mevlüt DEDE    Ünal KARAKAYA   Davut GENÇ  Lütfi Kerim YILMAZER      Hüseyin KESKİN

Üye                     Üye                     Üye                            Üye                                 Üye

 

26 Eylül 2022

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2022
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031