(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

2022/6 Mayıs Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022/6 Mayıs Ayı Meclis Kararları

2022-6-mayis-ayi-meclis-kararlari

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2022                                       Tarih/Gün:06/05/2022/Cuma

TOPLANTI  : 06                                                                            Saat    : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :45-                

Toplantının Özü       : Mayıs Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :  Serhat DEMİRDÖĞEN, Hakan ÇAKIR

Mevcut Üye Sayısı    :  8

Üyeler : Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Ahmet DOĞAN, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 05/05/2022 tarih ve E.2031 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 06/05/2022 Cuma günü saat 14.30’da 6. Toplantının 01. Birleşimi (Mayıs Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

Açılış ve Yoklama Yapıldı. Serhat DEMİRDÖĞEN’ in dilekçesi nedeniyle katılmadığı tespit edilerek, bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu. Lehte ve Aleyhte Konuşmak isteyen olmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2021 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının Görüşülmesi

 

Tunay TÜRKMEN: Bayram Kutlama mesajı okuma

Tunay TÜRKMEN: Arkadaşlar tabi ki teamül gereği önce Encümenimize geldi. Biz Encümenimizde görüştük. Belediyemizin 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2021 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının 2021 Yılı Kesin Hesap ile ilgili ve bugün de meclis gündemimizde. Şimdi bu çalışmayı siz meclis üyelerimize arz ediyoruz. Buyurun lütfen.

Mali Hizmetler Müdürü Turhan ŞEN: Bilgi verdi

Tunay TÜRKMEN: Teşekkür ediyorum Mali Hizmetler Müdürümüze. Evet, siz kalın yine. Arkadaşlar 2021 yılı gelir ve gider bütçeleri ile ilgili sorularınız varsa yanıtlamaya hazırız. Buyurun görüş beyan etmek isterseniz.

Mevlut DEDE; İhsaniye Belediyesi 2021 Yılı bütçesinde mali disiplinden taviz vermeyen, tasarruf yapan, kaynaklarını doğru kullanan, varlıklarını İhsaniye İlçesinin gerçek ihtiyaçlarında kullanan, kullanmayı prensip edinen siz Sayın Belediye Başkanımıza ve bu süreçte çalışmalarını esirgemeyen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum.

Tunay TÜRKMEN: Ben teşekkür ederim Mevlut Bey. Gururlandırdınız beni. Evet, başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? O halde ayrı ayrı oylayacağız.

Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

2021 Mali Yılı Gider Kesin Hesap Cetvelinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,

Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bilmenizi isterim ki İhsaniye Belediyesi olarak kaynaklarımızı doğru kullanıyoruz. Gerçek ihtiyaç noktalarına, halkımızın, İlçemizin gerçek ihtiyaç noktalarına yatırımlar yapıyoruz. Ve göreve geldiğimiz süreçte yapmış olduğumuz çalışmalarda rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında, borçlarımızdan da ciddi miktarda ödeyerek bu günlere geldik. Bu çalışmalarda yanımda olan başta siz değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarıma ve kıymetli bürokratlarımıza vermiş oldukları destek için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince yasal süresi içerisinde incelenmiş ve bu inceleme sonucunda;

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi olduğunu bildirdi.

 

 1. GİDER KESİN HESABI

1-) 2021 YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ:

 

KODU  

KURUMSAL

FONKSİYONEL SINIFLANDIRM 1.DÜZEY  

GERÇEKLEŞEN

I II III IV
46 03 15 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 755.884,95  TL
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 KAMU DÜZENİ HİZMETLERİ 10.127,02
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 04 EKONOMİK İŞLER 103.772,89
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 4.156.025,17 TL
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 DİNLENME,KÜLTÜR HİZMETLERİ 208.645,73 TL
46 03 15 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.154.358,72 TL
KESİN HESAP TOPLAMI 6.388.814,48 TL

İhsaniye Belediyesi 2021 Yılı Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında 4.478.670,81 TL Fen İşleri Müdürlüğünce, 1.154.358,72 Mali Hizmetler Müdürlüğünce, 755.884,95 TL Yazı İşleri Müdürlüğünce,  yapıldığı tespit edilmiştir.

2-) 2021 YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ:

 

 

KOD GİDER TÜRÜ BÜTÇE NET BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN % ORAN
 

1

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

 

3.137.575,00 TL

 

3.137.575,00 TL

 

1.910.243,67 TL

 

 

 

3

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ  

12.250,00 TL

 

12.250,00 TL

 

10.127,02 TL

 

 

 

4

EKONOMİK İŞLER  

162.750,00 TL

 

162.750,00 TL

 

103.772,89 TL

 
 

6

İSKAN VE TOPLUM REFAHI  

4.479.780,00 TL

 

4.479.780,00 TL

 

4.156.025,17 TL

 
 

8

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ  

330.750,00 TL

 

330.750,00 TL

 

208.645,73 TL

   
 

10

SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL YARDIM HİZ  

10.500,00

 

10.500,00

 

0

   
 

TOPLAM

 

8.133.605,00 TL

 

8.133.605,00 TL

 

6.388.814,48 TL

 

 

 

İhsaniye Belediyesi 2021 Yılı Toplam 8.133.605,00 TL Bütçe ile ödenek verilmiş olup, 6.388.814,48 tl Net ödenen Bütçe Gerçekleşmişti.

3-) 2021 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ:

 

KOD GİDER TÜRÜ BÜTÇE NET BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN % ORAN
 

1

 

PERSONEL GİDERLERİ

 

2.174.075,00 TL

 

2.247.075,00 TL

 

2.199.489,83  TL

 

 

 

2

SGK DEVLET PRİM KESİNTİLERİ  

337.830,00  TL

 

373.830,00 TL

 

358.535,17  TL

 
 

3

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  

3.303.375,00 TL

 

3.368.525,00 TL

 

2.700.506,12  TL

 

 

 

4

 

FAİZ GİDERLERİ

220.500,00 TL  

220.500,00  TL

 

30.376,43  TL

 

 

 

5

 

CARİ TRANSFERLER

 

167.225,00 TL

 

194.075,00  TL

131.122,91  TL  

 

 

6

 

SERMAYE GİDERLERİ

 

1.349.350,00 TL

 

1.364.350,00  TL

 

968.784,02  TL

 
 

7

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

       

0,00

 

9

 

YEDEK ÖDENEK

 

581.250,00 TL

 

365.250,00 TL

 

0,00 TL

 

0,00

 

TOPLAM

 

8.133.605,00 TL

8.133.605,00 TL  

6.388.814,48  TL

 

 

İhsaniye Belediyesi 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında 2.199.489,83 TL Personel Giderlerine, 358.535,17 TL SGK Devlet Primi Kesinti Giderlerine, 2.700.506,12 TL Mal ve Hizmet Alımlarına, 30.376,43 TL Faiz Giderlerine, 131.122,91 TL Cari Transferlere ve 968.784,02 TL Sermaye Giderlerine, harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir.

8.133.605,00 TL Bütçe Ödeneğinden 6.388.814,48 TL harcama yapıldığı tespit edilmiş olup;  iptal edilmiştir.

 

 1. GELİR KESİN HESABI

 

KODU GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI GERÇEKLEŞEN
1 VERGİ GELİRLERİ 776.543,25 TL
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.572.810,15 TL
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.246.989,95 TL
5 DİĞER GELİRLER 4.952.206,56  TL
6 SERMAYE GELİRLERİ 393.350,00  TL
9 RED VE İADELER (-) 0 TL
KESİN HESAP TOPLAMI 8.941.899,91  TL

 

İhsaniye Belediyesi 2021 Yılı Bütçe Gelir Cetveline bakıldığında;

1-) Vergi Gelirleri için 666.545,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2020 yılından 2021 yılına 125.547

Buy Amoxil UK

,00 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 653.174,15 TL tahakkuk yapılarak 778.721,15 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Vergi Gelirleri için 776.543,25  TL tahsilât yapılmıştır.

2-) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 1.660.605,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2020 yılından 2021 yılına 297.029,98 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 220.685,46 TL tahakkuk yapılarak 517.715,44 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 1.572.810,15 TL tahsilât yapılmıştır.

3-) Alınan Bağış ve Yardımlar için 1.314.852,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar için 1.246.989,95 TL tahsilât yapılmıştır.

4-) Diğer Gelirler için 4.159.803,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2020 yılından 2021 yılına 136.474,72 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 267.125,35 TL tahakkuk yapılarak 403.600,07 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Diğer Gelirler için 4.952.206,56 TL tahsilât yapılmıştır.

5-) Sermaye Gelirleri için 331.800,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. Yıl içerisinde tahakkuk yapılmıştır. Sermaye Gelirleri için 393.350,00 TL tahsilât yapılmıştır.

2021 yılında 8.133.605,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur.  2020 yılından 2021 yılına 559.051,70 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 1.141.689,96 TL tahakkuk yapılarak 1.700.741,66 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. 2021 yılında 8.941.899,91 TL tahsilât yapılmıştır.

C.TAŞINIR MAL KESİN HESABI

1-) 150 HESAPLAR:

 1. 01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 85 TL, yıl içerisinde giren tutar 4.019,76 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 4.019,76 TL, toplam net tutar olan 85 TL 2022 yılına devredilmiştir.
 2. b) 150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 0,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 333.622,98 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 333.622,98 TL, toplam net tutar olan 0,00 TL’ dir. 2022 yılına bakiye olmadığından devredilmemiştir.
 3. 06 Mefruşat ürünleri Grubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 0 TL, yıl içerisinde giren tutar 1.900,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 1.900,00 TL, toplam net tutar olan 0,00 TL’dir. 2022 yılına bakiye olmadığından devredilmemiştir.
 4. 03 İlaçlar gurubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 0 TL ,Yılı içerisinde giren 2.239,05 TL’dir. Yıl içerisinde çıkan 2.236,05 TL dir.2022 YILINA BAKİYE OLMADIĞINDAN DEVREDİLMEMİŞTİR.
 5. 12.03 Kaplayıcılar gurubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 0 TL, Yılı içinde giren 900,00 TL dir. Yılı içerisinde çıkan 900,00 TL dir.2022 yılına devredilmemiştir.

 

2-) 255 HESAPLAR:

 

 1. 01 Grubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 11.934,64 TL, yıl içerisinde giren tutar 20.757,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan 32.691,64 TL 2022 yılına devredilmiştir.
 2. 02 Grubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 102.373,29 TL, yıl içerisinde giren tutar 30.399,60 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan 132.772,89 TL 2022 yılına devredilmiştir.
 3. 03 Grubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 52.507,78 TL, yıl içerisinde giren tutar 71.035,96 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 123.543,74 TL 2022 yılına devredilmiştir.
 4. 04.Gurubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 5.635,10 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 5.635,10 TL 2022 yılına devredilmiştir.
 5. 08.Gurubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 32.939,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 32.939,00 TL 2022 yılına devredilmiştir.
 6. 10.Gurubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 66.910,59 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 66.910,59 TL 2022 yılına devredilmiştir.
 7. 12.Gurubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 3.208,70 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 3.208,70 TL 2022 yılına devredilmiştir.
 8. 99 Gurubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 1.000,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 1.000,0 TL 2022 yılına devredilmiştir.

3-) 254 HESAPLAR:

 1. 01 Karayolu Taşıtları Grubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 2.299.253,29 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 2.292.353,29 TL 2022 yılına devredilmiştir.

4-) 253 HESAPLAR:

 1. 02 Grubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 176.495,55 TL, yıl içerisinde giren tutar 28.579,56 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan 205.075,11 TL 2022 yılına devredilmiştir.
 2. 03 Grubu için 2020 yılından devreden toplam tutar 8.620,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 8.620,00 TL 2022 yılına devredilmiştir.

Kesin hesap oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 1. Serhat DEMİRDÖĞEN ‘in İstifasını Görüşülmesi

Belediye Meclis üyemiz Serhat DEMİRDÖĞEN ‘İhsaniye Belediye Başkanlığına hitaben yazmış olduğu 27/04/2022 Tarihli dilekçesinde “İşlerimin yoğunluğu nedeni ile Belediye Meclis üyeliğinden istifa ediyorum Gereğini saygılarımla arz ederim.” Yazmış olduğu dilekçe okundu ve  ‘’5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclis üyeliğinin sona ermesi” başlıklı 29. maddesinde; “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.’’  Serhat DEMİRDÖĞEN’ in istifası Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ     

 

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonra ki toplantının 03 Haziran 2022  Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Tunay TÜRKMEN       Süleyman ÇALIŞ       Bayram ÇOTAK   Hakan ÇAKIR     Ahmet DOĞAN                                                                           Belediye Başkanı                      Katip  Üye                  Katip  Üye            Üye                            Üye

 

Mevlüt DEDE    Ünal KARAKAYA   Davut GENÇ  Lütfi Kerim YILMAZER    Serhat DEMİRDÖĞEN

Üye                     Üye                     Üye                            Üye                                       Üye

13 Mayıs 2022

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2022
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031