(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

Evlenme Müracaatında Gerekli Belgeler

Ana Sayfa » HİZMETLERİMİZ » Evlenme Müracaatında Gerekli Belgeler

TÜRK VATANDAŞLARI

1- Çiftlerin En Son Medeni Hali İşlenmiş T.C. Kimlik No’lu, Resimli Nüfus Cüzdan Aslı Ve Fotokopileri

(Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. Evlendirme Yönetmeliği md.18)

2- Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş, Yüz ve Alın Açık Şekilde, 5’er Adet Vesikalık Fotoğraf

(Fotokopi veya  Kopya Fotoğraf Geçersizdir. Verilecek fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Evlendirme Yönetmeliği md.20)

3- Aile Sağlık Hekimi Ya da İhsaniye Sağlık Grup Başkanlığından Alınan Evlilik İçin Sağlık Raporu

(24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. Evlendirme Yönetmeliği md.15

Evlilik İçin Sağlık Raporu’nda ‘Hemoglobinopati taraması yapılmıştır ve bilgi verilmiştir’ şeklinde aile hekiminin onayı, imzası ve resim üzerinde kaşesi bulunmalıdır. 3960 sayılı kanun md.1 )

EVLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

*Çiftler birlikte müracaatta bulunmalıdır.

*On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.(Evlendirme Yönetmeliği md.14)

   a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,

   b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile, evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.14)

*Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.(Evlendirme Yönetmeliği md.17)

*İhsaniye’de ikamet etmeyenler ikamet ettikleri yerdeki evlendirme dairesine birlikte başvurarak almış oldukları İzin Beyannamesi ve 2’ şer vesikalık fotoğraf ile dairemize müracaatta bulunabilirler.

*Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.(Evlendirme Yönetmeliği  md.15 –c fıkrası)

*Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. Belge verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.22)

*Kızlık Soyadını kullanmak isteyenler; sistemden çıkarılan Soyadı Kullanma Dilekçesini Evlendirme Memurunun önünde imzalamalıdır.

*Mal ayrılığı talebinde bulunan çiftlerin; noter onaylı Mal Ayrılığı Sözleşmesi’nin aslını müracaat esnasında getirmeleri gerekmektedir.

*Yönetmelik uyarınca evlenmeye esas olmak üzere hazırlanan dosyasının geçerlilik süresi, evlenme ehliyet belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya işlemden kaldırılır ve iptal edilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.42)

YABANCI UYRUKLULAR

1- Evlenme Ehliyet Belgesi (Diğer Adı; Bekârlık Belgesi) ve Doğum Belgesi Aşağıda Belirtilen Şekilde İşleme Alınacaktır.

Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve belirli bir formüle sahip, çok dilde (Türkçede olacak)düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır. (Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca belirlenen  Doğum Belgesi Formül A, Evlenme Ehliyet Belgesi Formül B  şeklinde  evrak düzenlenmelidir)

La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet, yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenir. Belgenin aslı ve Türkiye’de yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır. (Evraklar ülkelerindeki Nüfus Müd. gibi resmi makamlardan alınmalıdır. Ülkesindeki Noterden alınan ve Apostili noteri onaylayan evraklar geçersizdir.)

Evlenme Ehliyet belgesi ve doğum belgesi, Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenir ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından “İmza ve mühür ………………………  makama aittir.” şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.

Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) “Belgedeki imza ve mühür ……………  Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir.” şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. (Türkiye’deki temsilciliğinden alınan Evlenme Ehliyet Belgesinde   ad-soyad –doğum yeri-tarihi- baba adı –anne adı-medeni hali ve evlenmesine bir engel bulunmadığı yazılır eğer yazmıyorsa ayrıca doğum belgesi de gerekmektedir.)

2- Aile Sağlık Hekimi Ya da İhsaniye Sağlık Grup Başkanlığından Alınan Evlilik Maddelerini İçeren Sağlık Raporu

(Evlilik için sağlık raporunda ‘Hemoglobinopati taraması yapılmıştır ve bilgi verilmiştir’ şeklinde aile hekiminin onayı, imzası ve resim üzerinde kaşesi bulunmalıdır.

3- Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş, Yüz ve Alın Açık Şekilde, 4’er Adet Vesikalık Fotoğraf

(Fotokopi veya Kopya Fotoğraf Geçersizdir.)

4- Pasaport Aslı  

(Gerek görüldüğünde Türkçe tercümesi  yapılacaktır.)

 EVLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yukarıdaki Maddelerden birine uygun olarak hazırlanan Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekârlık Belgesi) ve Doğum Belgesinde yazılan  ad-soyad –doğum yeri-tarihi- baba adı-anne adı-medeni hali bilgilerinin, ibraz edilecek pasaport, kimlik kartı, ikametgâh tezkeresiyle birebir aynı olması gerekmektedir.

*Yabancı uyruklu kişi Boşanmış ya da Dul İse ibraz edeceği evlenme ehliyet belgesinde ‘’evlenmesinde  sakınca yoktur.” ibaresi de bulunmalıdır.

*Fahri Konsoloslukların düzenlemiş olduğu evraklar  işleme alınmaz.

*Vizesi bitmiş  Vatandaşların evrakları kabul edilmemektedir.

*Müracaat için çiftler birlikte geleceklerdir.

Birlikte müracaat edemeyen çiftler için; noterden Özel Vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede VEKÂLET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmeli ve vekâleti veren yabancı ise vekâletnamenin  arka sayfasında pasaport fotokopisi bulunması zorunludur. (Evl.Yön. madde 17)

MÜRACAAT SAATİ  :  Haftaiçi Mesai Saatleri içnde

BİLGİ  İÇİN                : 0 272 271 50 10

 

24 Nisan 2016

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Ocak 2021
  P S Ç P C C P
  « Ara    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031