GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

İlçemiz Susuzosmaniye Mahallesi 115 Ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kayaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı " amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapılmak üzere 450 KW Güneş Enerji Santrali (GES) projemiz bulunmaktadır.