Özel İdare Müdürlüğüne ait Zafer Mahallesi 62 Ada 1 Parsel İle İlgili İmar Plan Tadilatı

Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonundan gelen rapor okundu: 1: 1000 ölçekli İhsaniye ilçesi uygulama imar planının J24-C-24-D-3-D Paftasında Y= 535800 - 535600, X= 4321600 – 4321700 koordinatları arasında yer alan mülkiyeti Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ ne ait ilçemiz Zafer Mahallesi 62 ada 1 parselde onaylı imar planında Ticaret alanının Ticaret ve Konut alanı TAKS’ ın uygulama imar plan notlarında yazdığı şekilde imar tadilatı yapılması ile ilgili 1/5000’lik nazım imar planları NİP-031041396 plan işlem numaralı ve 1/1000’lik uygulama imar UİP-031041400 plan işlem numaralı imar planlarının 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan paftaları onanarak askıya çıkarılmasına ve imar planlarının ilan edilmesi meclisimizce değerlendirilmiş olup birlikte oy birliği ile karar verildi

 

 Okunma Sayısı : 78         12 Ocak 2024Dosya Ekleri :