(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2019-8 Ağustos Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2019-8 Ağustos Ayı Meclis Kararları

2019-8-agustos-ayi-meclis-kararlari

T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2019 Tarih/Gün:02/08/2019/Cuma
TOPLANTI : 8 Saat : 14.30
BİRLEŞİM : 01
KARAR :68-
Toplantının Özü :Ağustos Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 30/07/2019 tarih ve 534 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 02/08/2019 Cuma günü saat 14.30’da 8. Toplantının 01. Birleşimi (Ağustos Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak “Toplantıya geçilmeden önce Belediyemizde boş bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna Turhan ŞEN’ in ataması yapılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.” dedi.
68. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2019 TEMMUZ AY’I MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Bütün üyelerin toplantıya iştirak ettiği tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
69. 2919 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Çal Mevkii 2919 Parsel numaralı taşınmazında bulunan hizmet alanının konut alanı olarak düzeltilmesi talebinde bulunmuştur.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Dilekçe ve imar komisyonu raporu meclisimizce değerlendirilmiş olup 2020 yılında yapılması planlanan ilçe genelinde ilave imar ve tadilat çalışmalarında konunun tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
70. 58 ADA 52 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler (Zafer) Mahallesi 58 Ada 52 Parsel numaralı taşınmazında bulunan küçük sanayi sitesi ve otopark alanının kamulaştırılması, kamulaştırma yapılmadığı takdirde imar tadilatı yapılarak küçük sanayi sitesinin kaldırılması, otopark alanının kullanımı engellemeyecek alana dönüştürülmesi talebinde bulunmuştur.
Dilekçe ve imar komisyonu raporu meclisimizce değerlendirilmiş olup 2020 yılında yapılması planlanan ilçe genelinde ilave imar ve tadilat çalışmalarında konunun tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
71. 58 ADA 29 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 58 Ada 29 Parsel numaralı taşınmazında bulunan park alanının kaldırılması veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuştur.
Dilekçe ve imar komisyonu raporu meclisimizce değerlendirilmiş olup 2020 yılında yapılması planlanan ilçe genelinde ilave imar ve tadilat çalışmalarında konunun tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
72. 45 ADA 4 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:19’da bulunan pide salonunun yıkılarak dükkân üstü 2 kat konut olmak üzere 3 katlı, binanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yapılaşmalara uygun olmak üzere bitişik nizam ve kapalı çıkma olarak bina yapmak istediğini belirtmiştir.
Dilekçe ve imar komisyonu raporu meclisimizce değerlendirilmiş olup, mevcut yapılaşmaya uygun şekilde kapalı ve açık çıkma olarak yapılaşma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
73. 21 ADA 26 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 21 Ada 26 Parsel numaralı taşınmazına hindi çiftliği yapmak istediğini ve taşınmazında bulunan çocuk bahçesinin daraltılması ve konut alanının tesis alanı olarak tadilat yapılamasını talep etmiştir.
Dilekçe ve imar komisyonu raporu meclisimizce değerlendirilmiş olup ilgili talep meclisimizce uygun bulunmadığından oy birliği ile imar tadilatı talebi reddedilmiştir.
74. 126 ADA 4 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 4 Parsel numaralı taşınmazında bulunan yolun imar tadilatı yapılarak kaldırılmasını ve yol alanını satın almak istediğini belirtmiştir.
Dilekçe ve imar komisyonu raporu meclisimizce değerlendirilmiş olup, söz konusu oluşacak parselin m2 70,00 TL olarak satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
75. 126 ADA 7 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 7 Parsel numaralı taşınmazında bulunan yolun imar tadilatı yapılarak kaldırılmasını ve yol alanını satın almak istediğini belirtmiştir.
Dilekçe ve imar komisyonu raporu meclisimizce değerlendirilmiş olup, söz konusu oluşacak parselin m2 70,00 TL olarak satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
76. 126 ADA 6 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 6 Parsel numaralı taşınmazında bulunan yolun imar tadilatı yapılarak kaldırılmasını ve yol alanını satın almak istediğini belirtmiştir.
Dilekçe ve imar komisyonu raporu meclisimizce değerlendirilmiş olup, söz konusu oluşacak parselin m2 70,00 TL olarak satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir
77. PERON İZİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Köylerden İhsaniye’ye yolcu taşımacılığı yapan otobüslerden İlçemizden yolcu alıp indirebilmeleri için beş yıl için her araç başına 1.250,00 TL bedel alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
78. TEDAŞ OSMANGAZİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TRAFO YERLERİ İMAR TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemizde muhtelif mahallelerde dağıtım şebekemizde bulunan trafo tesislerinin ekonomik ömürlerinin tamamladığı, artan enerji taleplerinde kapasitelerin yetersiz kaldığı, 6.3-15 KV ara gerilim seviyesine uygun hale getirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca bölgelerde yeni oluşan site ve konutlar için trafo tesis edilerek artan enerji taleplerinin karşılanması planlanmıştır. Uygulama imar planına göre anılan bölgelerde teknik altyapı alanının (yeşil alan, park vs.) ayrılmaması sebebi ile imar planında park alanında kalan bölgelerde trafo tesis edilebilmesi amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği gerekmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

79. 6 ADET SULAMA BİRLİĞİNİN BELEDİYEMİZE DEVRİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilçemizde bulunan 6 adet sulama tesisinin işletme bakım ve onarımının Belediyemize devir alınmasının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmede Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı 183. Şube Müdürlüğü tarafından yapılan; İhsaniye Ayazin Sulaması, İhsaniye Bayramaliler Sulaması, İhsaniye Beyköy Sulaması, İhsaniye Bozhüyük Sulaması, İhsaniye Döğer Emre Sulaması ve İhsaniye Sarıcova Sulaması’nın işletme bakım ve onarım hizmetlerinin belediyemize devir alınmasına ve her türlü devir işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

80. ERGUN ÇELİK’ İN 16.07.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe sahibi, Şahinler Mahallesi Şekerler Mevkii 227 VIII pafta 95 ada 19 ve 23 parsel numaralı taşınmazları birleştirerek Akaryakıt İstasyonu yapmak istediğini belirtmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
81. HALİL SARA’ NIN 04.07.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Hürriyet Mahallesi Boztepe Sokak No:13’de bulunan arsasının ortasından yüksek gerilim hattı geçtiğini ve taşınmazın kullanıma açılabilmesi için yüksek gerilim hattının kaldırılmasını talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
82. 918, 2947 VE 2948 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN KİRA ARTIŞ ORANLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait 918, 2947 ve 2948 parsel numaralı taşınmazlar 01.08.2018 tarihinde ihale ile kiraya verilmiştir. Taşınmazların kira bedellerinde artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. .
83. CADDE VE SOKAK İSMİNİN VERİLMESİ
Süleyman DEMİR’ e ait 1226 parsel numaralı taşınmaza kapı numarası verilebilmesi için taşınmazın bulunduğu yere “Yeni Sokak” ismi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
84. İHSANİYE İHSANÖREN TAŞIMACILIK GIDA TURİZM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NE NAKDİ PARA AKTARIMININ GÖRÜŞÜLMESİ
31 İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık Gıda Tur. Mad. San ve Tic. Ltd. Şti’ ye, Belediyenin şirketi oluşu, kamu yararı, sosyal gereklilik ve şirketin faaliyetinin devamı için gerekli olan 400.000,00 TL (dörtyüzbinlira)’ nin aktarılmasına ve Sermaye artırımı yapılarak şirketin desteklenmesine Veli KAPLAN ve Lütfi Kerim YILMAZER’ in muhalif oyu ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
85. YENİ SERVİS ARACI ALIMININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemizde bulunan servis araçlarının yetersiz olması nedeniyle yeni bir servis aracı alınmasına, konuyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
86. 03 AP 086 PLAKALI İVECO MARKA OTOBÜSÜN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemize ait 03 AP 086 plakalı servis aracının ilçe merkezinde taşımacılık yapması halk sağlığı açısından uygun olmadığından aracın cenaze aracına çevrilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

87. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 06 Eylül 2019 Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Tunay TÜRKMEN    Veli KAPLAN Aydoğan BATMAZ Ünal KARAKAYA Hakan ÇAKIR                                            Belediye Başkanı       Katip Üye             Katip Üye                    Üye                       Üye

Davut GENÇ                L. Kerim YILMAZER          Serhat DEMİRDÖĞEN       Süleyman ÇALIŞ     Bayram ÇOTAK
Üye                                             Üye                                      Üye                                    Üye                                   Üye

10 Ağustos 2019

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2020
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031