(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2019/10 Ekim Ayı Meclis Kararı

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2019/10 Ekim Ayı Meclis Kararı

2019-10-ekim-ayi-meclis-kararlari
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2019 Tarih/Gün:04/10/2019/Cuma
TOPLANTI : 10 Saat : 14.30
BİRLEŞİM : 01
KARAR :102-
Toplantının Özü :Ekim Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 01/10/2019 tarih ve E.766 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 04/10/2019 Cuma günü saat 14.30’da 10. Toplantının 01. Birleşimi (Ekim Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak “Toplantıya geçilmeden önce Belediyemiz Avukatlık hizmeti için Avukat Merve KOYUNCU ile sözleşmemizi karşılıklı olarak fesih edilmesini ve Avukat Melehat İpek Yılmaz GÖKTÜRK ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi imzalanması konusunun Ekim Ayı meclis toplantısında görüşülmesini oylarınıza sunuyorum” dedi.
Konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi ve toplantıya başlanıldı.

102. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2019 EYLÜL AY’I MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Bütün üyelerin toplantıya iştirak ettiği tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
103. 95 ADA 19 VE 23 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ (ERGUN ÇELİK)
95 Ada 19 ve 23 Parsel Numaralı Taşınmazın sahibi Ergun ÇELİK, Şahinler Mahallesi Şekerler Mevkii 227 VIII pafta 95 ada 19 ve 23 parsel numaralı taşınmazları birleştirerek Akaryakıt İstasyonu yapmak istediğini belirtmiştir.
Konu ile ilgili imar komisyon raporu okundu ve incelendi. Talep edilen imar tadilat ile incelenerek Tunay, Ünal, Aydoğan, Hakan, Bayram ret oyu verdiğinden eşitlik olmuştur. Konu ile ilgili Karayolları Genel müdürlüğü ve EPDK ( Enerji Piyasası düzenleme kurumu ) vb. kurumlardan uygun görüş alındıktan sonra uygun görüş gelmesi halinde imar tadilatının yapılmasına konunun daha sonraki meclis gündeminde görüşülmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
104. HÜRRİYET MAHALLESİ BOZTEPE SOKAK NO:13’DE BULUNAN ARSANIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ (HALİL SARA)
Hürriyet Mahallesi Boztepe Sokak 21 Ada 70 Parsel Numaralı Taşınmazın Sahibi Halil SARA imar tadilatı ile ilgili İmar komisyon raporu okundu ve tadilatın OEDAŞ Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile ilgili olduğundan görüş alınmasına, görüş doğrultusunda konunun daha sonraki meclis gündeminde görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
105. ŞAHİNLER MAHALLESİ İMAR TADİLATININ İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesinde Belediyemize ait olan kantarın bulunduğu bölgeye çok katlı yapılaşmaya ve plan kantarın bulunduğu taşınmazın imar plan tadilatına yönelik gündem maddesi görüşüldü.
Konu ile ilgili imar komisyon raporu okundu ve incelendi. Talep edilen imar tadilatının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
106.CUMHURİYET MAHALLESİ İMAR TADİLATININ İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Meydanına çok katlı yapılaşma yönelik imar tadilatı yapılması açısından konu görüşüldü.
Konu ile ilgili imar komisyon raporu okundu ve incelendi. Talep edilen imar tadilatının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
107. İDRİS DEMİR’ İN 02.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 2497 parsel numaralı taşınmazda bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu ile ilgili imar komisyon raporu okundu ve incelendi. Talep edilen imar tadilatının yapılmasına oy birliği ile karar verildi
108. MUSTAFA DEMİR’ İN 02.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 2496 parsel numaralı taşınmazda bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu ile ilgili imar komisyon raporu okundu ve incelendi. Talep edilen imar tadilatının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
109. SERVET DEMİR’ İN 02.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 2495 parsel numaralı taşınmazda bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu ile ilgili imar komisyon raporu okundu ve incelendi. Talep edilen imar tadilatının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
110. İBRAHİM DEDE ‘NİN 02.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 2493 parsel numaralı taşınmazda bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu ile ilgili imar komisyon raporu okundu ve incelendi. Talep edilen imar tadilatının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
111. OKUL SERVİSİ ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİNİN
25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı resmi gazetede yayımlanan okul servis araçları hizmet yönetmeliği gereği ilçemizde okullara servis yapan taşımacılara uygunluk tespiti için komisyon kurulmuş olup uygunluk belgesi için araç başı 280,00 TL bedel belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
112. HALİL ŞAHİN’ İN 18.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe sahibi Fatih Mahallesi Han Ardı Sokakta ikamet eden Halil ŞAHİN Eşinin %91 engeli olduğundan dolayı su indirimi talep etmektedir.
Konu Meclisimizce değerlendirilmiş olup en az % 40 özürlü kimlik kartına sahip olan ilçemizde ikamet eden, kendi adına mesken abonesi olan kişiler ile su aboneliğinin bulunduğu konutta abone sahibinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derecede engelli akrabası (çocuğu, eşi, anne-babası ve kardeşi) bulunan ve üzerinde başka taşınmaz varlık bulunmayan abone sahiplerine % 50 indirim uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
113. AFYONKARAHİSAR GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.09.2019 TARİH VE E.1042595 SAYILI YAZISININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemizde bulunan spor salonu ve futbol stadının tahsisi ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.
Afyonkarahisar valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ nün 20.09.2019 tarih ve E.1042595 sayılı yazısı okundu tahsis ile ilgili İlçemiz spor salonunun ve futbol stadının elektrik, su ve yakıt giderlerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanması şartıyla belediyemize tahsis edilmesine, konu ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

114. TAKSİ DURAK HATTININ SATILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
34 tane daha taksi hattı açılmasına, hat ücretinin daha sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
115. SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYELER DERNEĞİ (SODEM)’ E ÜYE OLUNMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne (SODEM) üye olunmasına ve dernekte Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

116. KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 30.10.2017 TARİH VE E.357702 SAYILI YAZISININ GÖRÜŞÜLMESİ
Karayolları İmar tadilatı ile ilgili masrafların karayolları tarafından karşılanmak koşuluyla imar tadilatının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
117. CUMHUR GÜLER’ İN 30.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi 19-1-1-c Pafta 91 Ada 53 Parsel numaralı taşınmazın imar planında Ayrık nizam 3 katlı konut alanı bulunduğunu ve bitişik nizam 5 katlı konut alanı olarak imar plan tadilatı talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir
118. YALÇIN MERTGENÇ’ İN 30.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Karayolları kamulaştırması ile ilgili imar plan tadilatı talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
.
119. AVUKATLIK HİZMET ALIMININ GÖRÜŞÜLMESİ
Gündem dışı madde olarak Belediyemiz avukatı olan Avukat Merve KOYUNCU ile sözleşmenin karşılıklı fesih edilmesine,
Belediyemiz hukuki danışmanlık ve davaların takibi işleri için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e, Avukat Melehat İpek Yılmaz GÖKTÜRK ile Avukatlık Asgari ücret tarifesinin altına düşmeyecek şekilde makul ücret karşılığında Avukatlık Hizmet Sözleşmesi imzalaması ve sözleşme akabinde sözleşme yapılan Avukat Melehat İpek Yılmaz GÖKTÜRK’e noter aracılığı ile (ahz-u kabz; sulh, kabul, ibra vs.) Avukatlık Genel Vekaletnamesi çıkartması hususlarında yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
120. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 01 Kasım 2019 Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

08 Ekim 2019

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2020
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031