(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2019/12 Kasım Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2019/12 Kasım Ayı Meclis Kararları

2019-12-kasim-ayi-meclis-kararlari
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2019 Tarih/Gün:01/11/2019/Cuma
TOPLANTI : 12 Saat : 14.30
BİRLEŞİM : 01
KARAR :124-
Toplantının Özü :Kasım Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 28/10/2019 tarih ve E.874 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 01/11/2019 Cuma günü saat 14.00’da 12. Toplantının 01. Birleşimi (Kasım Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

124. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2019 EKİM AY’I OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Belediye Meclis Üyelerinden Veli KAPLAN ve Lütfi Kerim YILMAZER’ in toplantıya katılmadığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

125. ŞAHİNLER MAHALLESİ İMAR TADİLATININ İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesinde Belediyemize ait olan kantarın bulunduğu bölgeye çok katlı yapılaşmaya ve plan kantarın bulunduğu taşınmazın imar plan tadilatına yönelik gündem maddesi görüşüldü.
Konu ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Talep edilen imar tadilatı ve planları UİP 1332,30 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
126. CUMHURİYET MAHALLESİ İMAR TADİLATININ İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Meydanına çok katlı yapılaşma yönelik imar tadilatı yapılması açısından konu görüşüldü.
Konu ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Talep edilen imar tadilatı ve planları UİP 1332,31 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
127. İDRİS DEMİR’ İN 02.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 2497 parsel numaralı taşınmazda bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Talep edilen imar tadilatı ve planları UİP 1332,32 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

128. MUSTAFA DEMİR’ İN 02.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 2496 parsel numaralı taşınmazda bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Talep edilen imar tadilatı ve planları UİP 1332,33 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
129. SERVET DEMİR’ İN 02.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 2495 parsel numaralı taşınmazda bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Talep edilen imar tadilatı ve planları UİP 1332,34 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

130. İBRAHİM DEDE ‘NİN 02.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 2493 parsel numaralı taşınmazda bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Talep edilen imar tadilatı ve planları UİP 1332,35 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

131. CUMHUR GÜLER’ İN 30.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi 19-1-1-c Pafta 91 Ada 53 Parsel numaralı taşınmazın imar planında Ayrık nizam 3 katlı konut alanı bulunduğunu ve bitişik nizam 5 katlı konut alanı olarak imar plan tadilatı talep etmektedir.
Konu ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Talep edilen imar tadilatı ve planları UİP 1332,36 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek imar adasının 10 ve 15 metrelik yola cephe alan parsellerin ayrık nizam 4 katlı konut alanı olarak 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

132. YALÇIN MERTGENÇ’ İN 30.09.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Karayolları kamulaştırması ile ilgili imar plan tadilatı talep etmektedir.
Konu ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Talep edilen imar tadilatı ve planları UİP 1332,37 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
133. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE KARDEŞ BELEDİYE OLUNMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz için fayda sağlayacak hizmetler yapabilmek amacıyla Kartal Belediye Başkanlığı ile kardeş belediye olunmasına, konuyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

134. 2020-2021-2022 YILLARI HAZIRLIK BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Encümenin 26.09.2019 tarih ve 2019/47 sayılı kararı ile kabul edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi 01.11.2019 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce Meclise sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62inci maddesine istinaden karara bağlanacağından, Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre, Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre, Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları Üç Aylık Dönemlere göre görüşülmek üzere konuya geçildi.

Meclis Başkanı; Meclis Kâtibine Taslak Bütçe Raporunu okuttu. Meclis Başkanı Bütçe hakkında aleyhte ve lehte söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

2020 YILI GİDER BÜTÇESİ

KURUM Fonksiyonel Kod
Açıklaması Bütçe Ödeneği (TL)
I II III IV I
46 03 15 İHSANİYE BELEDİYESİ 8.041.505,00

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.171.280,00
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 16.500,00
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 230.000,00
06 İSKAN VE TOPLUMREFAHI HİZMETLERİ 4.298.725,00
08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 315.000,00
10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 10.000,00

2020 yılı Gider Bütçesi toplamı üzerinden 8.041.505,00 TL olarak kabul edilmiştir.

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ

KODU AÇIKLAMASI Bütçe Ödeneği (TL)
I
1 VERGİ GELİRLERİ 753.400,00
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.804.700,00
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.252.240,00
5 DİĞER GELİRLER 3.915.165,00
6 SERMAYE GELİRLERİ 316.000,00
9 RED VE İADELER (-) 0
T O P L A M 8.041.505,00

2020 yılı Gelir Bütçesi toplamı üzerinden 8.041.505,00 TL olarak kabul edilmiştir.

2020 YILI FİNANSMAN PROĞRAMI

FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK OCAK ŞUBAT MART II. 3 AYLIK NİSAN MAYIS
HAZİRAN III. 3 AYLIK TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL IV. 3 AYLIK EKİM KASIM ARALIK
TOPLAM
I AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN
01 VERGİ GELİRLERİ 150.680,00 TL 20% 226.020,00 TL 30% 226.020,00 TL 30% 150.680,00 TL 20% 753.400,00 TL 100%

03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
360.940,00 TL
20%
541.410,00 TL
30%
541.410,00 TL
30%
360.940,00 TL
30%
1.804.700,00 TL
100%

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARD.
İLE ÖZEL GELİRLER
250.448,00 TL
20%
375.672,00 TL
30%
375.672,00 TL
30%
2250.448,00 TL
20%
1.250.240,00 TL
100%

05 DİĞER GELİRLER
783.033,00 TL
20%
1.175.549,00 TL
30%
1.175.549,00 TL
30%
783.033,00 TL
30%
3.915.165,00 TL
100%

06 SERMAYE GELİRLERİ
63.200,00 TL
20%
94.800,00 TL
30%
94.800,00 TL
30%
63.200,00 TL
30%
316.000,00 TL
100%

09 RED VE İADELER (-)

T O P L A M
1.608.301,00 TL
20%
2.412.451,50 TL
30%
2.412.451,50 TL
30%
1.608.301,00 TL
30%
8.041.505,00 TL
100%

2020 yılı 3’er Aylık Finansman Programı toplamı üzerinden 8.041.505,00TL olarak kabul edilmiştir.

2020 YILI HARCAMA PROĞRAMI

EKONOMİK KODLAMA I. 3 AYLIK OCAK ŞUBAT MART II. 3 AYLIK NİSAN MAYIS
HAZİRAN III. 3 AYLIK TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL IV. 3 AYLIK EKİM KASIM ARALIK
TOPLAM
I AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR OR
AN

01 PERSONEL GİDERLERİ
397.410,00 TL
20%
596.115,00 TL
30%
596.115,00TL
30%
397.410,00TL
30%
1.987.050,00 TL 100
%

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

61.991,00 TL

20%

92.986,50 TL

30%

92.986,50 TL

30%

61.991,00 TL

30%

309.955,00 TL

100
%

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
647.600,00 TL
20%
971.400,00 TL
30%
971.400,00 TL
30%
647.600,00 TL
30%
3.238.000,00TL
100
%

04 FAİZ GİDERLERİ
42.000,00 TL
20%
63.000,00TL
30%
63.000,00 TL
30%
42.000,00 TL
30%
210.000,00 TL 100
%

05 CARİ TRANSFERLER
29.900,00 TL
20%
44.850,00 TL
30%
44.850,00 TL
30%
29.900,00 TL
30%
149.500,00 TL 100
%

06 SERMAYE GİDERLERİ
264.400,00 TL
20%
396.600,00 TL
30%
396.600,00 TL
30%
264.400,00 TL
30%
1.322.000,00 TL 100
%

07 SERMAYE TRANSFERLERİ
09 YEDEK ÖDENEKLER 165.000,00 TL 20% 247.500,00 TL 30% 247.500,00 TL 30% 165.000,00 TL 30% 825.000,00 TL 100
%

T O P L A M
1.608.301,00 TL
20%
2.412.451,50 TL
30%
2.412.451,50 TL
30%
1.608.301,00 TL
30%
8.041.505,00 100
%

2020 yılı 3’er Aylık Harcama Programı toplamı üzerinden 8.041.505,00 TL olarak kabul edilmiştir
2021 yılı için %5, 2022 yılı için %5 artış yapılmasına;
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62’inci maddesine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddesine istinaden; 2019 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi ile 3’er aylık Finansman ve Harcama Programları ve Bütçe Cetvellerinin Belediye Meclisince kabul edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

135. 2020 YILI İÇERİSİNDE UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİNİN VE HARÇLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1 Hoparlör İlan Ücreti 20,00 TL
2 Seyyar Satıcılardan İşgaliye Yer Ücreti 10,00 TL
3 Seyyar Satıcılardan (Balıkçılar) İşgaliye Yer Ücreti 15,00 TL
4 Kepçe Kirası (Belediye çıkışı ve dönüşü arası) Saati 150,00 TL
5 Billboard ve afiş kiralama ücreti (Belediyemiz istediği zaman ilan yapabilmek şartıyla;
Yıllık 1.000,00 TL
Aylık 300,00 TL
Haftalık 100,00 TL
6 İçme Suyu Abone ücreti 500,00 TL
7 Kanalizasyon Hizmetlerine Katılım Payı (Abone Kat Başına) 500,00 TL
8 Yol Hizmetlerine Katılım Payı (Abone Kat Başına) 500,00 TL
9 Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Proje Kontrol Onay Ücreti 100,00 TL
10 Asansör Ruhsat Harcı 350,00 TL
11 Vaziyet Planı/Bağımsız Bölüm Onay Ücreti 100,00 TL
12 Ekspertiz Dosya İnceleme Çıktı Ücreti 50,00 TL
13 İmar Plan Tadilat Onay ve Kontrol Ücret 250,00 TL
14 Kanalizasyon Açma Bedeli (Ödendikten Sonra Açılacak) 5,00 TL
15 Su Bağlantı Ücreti (İşçilik ve Kazı) 5,00 TL
16 Kanalizasyon Bağlantı Ücreti (İşçilik ve Kazı) 5,00 TL
17 Yapı Kullanma İzin Harcı (metrekare)
– Konut İçin 0,50 TL
– Ticari İçin 1,00 TL
18 İmar İle İlgi Harçlar:
– İmar Çapı Sayfa Başına 100,00 TL
19 Rayiç Bedel Ücreti 20,00 TL
20 Kamyon Hafriyat Nakliye Ücreti
– 0-10 Km 75,00 TL
– 10-20 Km 75,00 TL
21 Nikah Parası
Nikah Belediye Binasında Kıyılırsa 250,00 TL
Nikah Evde Kıyılırsa 400,00 TL
Nikah Düğün Salonunda Kıyılırsa 400,00 TL
Nikah Çaltepe Sosyal Tesiste Kıyılırsa 500,00 TL
Nikahı Kıyılan Çiftlerden biri Yabancı Uyruklu Olursa 750,00 TL
22 Düğün Salonu (Toplu Asker Eğlencelerinde ücretsiz)
Büyük Düğün Salonu 1.500,00 TL
Küçük Düğün Salonu 750,00 TL
Akören Düğün Salonu 200,00 TL
23 Akören Değirmen Hakkı 20 demirde 1 demir hak para olarak 15,00 TL
Yol ve Kanalizasyon harcamalarına katılma payları Belediye gelirler kanununun 89. Maddesine göre hesap edilerek tahsil edilir. İlan reklam vergisi, eğlence vergisi, tatil günleri çalışma ruhsat harcı, işyeri açma izin harcı, imar mevzuatı gereğince alınan harçlar, bina inşaat harçları, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, hayvan kesim ve muayene ve denetleme harcı Bakanlar Kurulu Kararına göre alınacaktır. Karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

136. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 06 Aralık 2019 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

07 Kasım 2019

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2020
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031