(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2019/13 Aralık Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2019/13 Aralık Ayı Meclis Kararları

2019-13-aralik-ayi-meclis-kararlari
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2019 Tarih/Gün:06/12/2019/Cuma
TOPLANTI : 13 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :137-
Toplantının Özü :Aralık Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler : Veli KAPLAN, Aydoğan BATMAZ
Mevcut Üye Sayısı : 8
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 04/12/2019 tarih ve E.987 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 06/12/2019 Cuma günü saat 14.00’da 12. Toplantının 01. Birleşimi (Aralık Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
137. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2019 KASIM AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Belediye Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
138. ABDULLAH ÇAL’ IN 18.11.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören ( Yenikent ) Mahallesi Köy civarı mevkii 10 pafta 2153 parsel numaralı taşınmazda bulunan çocuk bahçesinin kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda işlem tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
139. AKÖREN MAHALLESİ İLKOKUL YANI PLAN TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ
Akören ( Yenikent ) Mahallesi Çal Mevkii 2271 parsel ( Akören ilkokulu ) numaralı taşınmazın batısında bulunan mevcut imar planımızda terminal alanı olan yerin tadilat edilerek konut ve park alanına çevrilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşülmüştür.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
140. AKÖREN MAHALLESİ MEYDANINDA KAVŞAK DÜZENLENMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi meydanında kavşak düzenlenmesi ile ilgili gündem maddesi görüşülmüştür
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
141. CADDE VE SOKAK İSMİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Zafer Mahallesi Ahmet Özyurt Caddesi ile birleşen yola “Deveci Caddesi” ismi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
142. CUMHUR GÜLER’ İN 03.12.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi 19-1-1-c Pafta 91 Ada 53 Parsel numaralı taşınmazın imar planında Ayrık nizam 4 katlı konut alanı bulunduğunu ve Ayrık nizam 5 katlı konut alanı olarak imar plan tadilatı talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
143. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemize ikinci bir güneş enerji santrali yapılması ile ilgili gündem maddesine geçildi. İlçemize ikinci bir güneş enerji santrali yapılmasına, Güneş enerji santrali için ihale alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
144. 39 ADA 1 PARSELDE BULUNAN 4 ADET DÜKKÂNIN SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti belediyemize ait 39 Ada 1 parselde bulunan Belediye Hizmet binası inşaatı için kullanılmak üzere; 39 Ada 1 parselde bulunan 37,82 m2 lik Dükkan1, 70,92 m2 lik Dükkan2, 40,60 m2 lik Dükkan3 ve 146,73 m2 lik Dükkan4 kat irtifaklı tapuların satılmasına, gerekli iş ve işlemleri yapması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
145. ABDULLAH TANRIKULU’ NUN DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Abdullah TANRIKULU’ nun 02/12/2019 tarihli yazılı başvurusunda Sözleşmeli İnşaat Mühendisi olarak çalışma talebinin görüşülmesine geçildi.
Belediyenin Mali durumu yetersiz olması nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesine oy birliği ile karar verildi.
146. ZABITA TALİMATNAMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
ZABITA TALİMATNAMESİ
2464 Sayılı Kanuna göre Zabıta Talimatnamesinin Hazırlanması
Belediye Tenbih ve Yasakları
5393 Sayılı Belediyeler kanunun 18. Bendine göre hazırlanan Tanbih ve Yasaklar ile 1608 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince Tenbihedilen ceza miktarları:
1. Her Türlü ruhsatsız işyeri açıp işletmek yasaktır. Ruhsat alma işlemleri en geç 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Verilen süre içinde ruhsat almayan işyerlerine Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
2. 4077 sayılı etiket yasası gereği satışı arz edilen malların üzerine etiket takılması mecburidir. Etiket bulundurmayan işyerleri fiyat tarifesi bulundurmak zorundadır. Buna uymayanlara 407 sayılı kanun gereği Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
3. Ekmeği ambalaj poşetsiz satan fırına, alan işyerine uygulanacak para cezası Bakanlar Kurulu kararına göre uygulanacaktır.
4. Bütün işyerleri apartman ve konutlar çöp konteynırı bulundurmak zorundadır. Bunları muntazam ve üstü kapalı bir şekilde kullanmak zorundadırlar. Gerekli olan şartları taşımayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
5. İlçe merkezinde park yasağı ve durak harici yerde duran araçlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
6. Cadde ve sokaklarda işyerleri ve kahvehanelerin önlerine sandalye masa koyarak oturmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
7. Son kullanma tarihleri geçmiş gıda maddelerini raflarda bulundurmak veya satmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
8. Cadde ve sokaklara kirli su dökmek çevreyi kirletmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
9. Caddelere, sokaklara, meydan ve boş arsalara Belediyemizden izinsiz moloz taşı, toprak artığı vb. dökmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
10. Yaya yollarına veya kaldırımlara eşya veya inşaat malzemesi vb. koyarak geçişleri engellemek yasaktır. Bu gibi işlemler ancak belediyemizden izin alınarak gerçekleştirilebilir. Duruma uygun olarak kaldırım işgaliyesi alınır. Belediyemizden izin alınmadan malzeme koyanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
11. Balkonlardan su akıtmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
12. Ev, işyerleri ve apartmanların önlerini temiz tutmayanlara yasal işlem uygulanır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
13. Belediyemizden izin alınmadan kaldırım bozmak, çukur açmak, ruhsat olmadan kazı yapmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
14. Cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp vb. atmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
15. Meskûn mahal içinde gübreleri gelişi güzel atmak veya etrafa saçmak, avlu içinde gübre biriktirmek yasaktır. Bunlar kısa aralıklarla meskûn mahal dışına çıkarılacak ve çevresi sızdırmaz taş veya beton gibi çevrili yerlerde geçici olarak muhafaza edilecektir. (Asgari 1 hafta) uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
16. Gürültü kontrol yönetmeliğine aykırı olarak çevreyi rahatsız etmek yasaktır. Sürekli korna çalmak, sesli yayın yapmak, egzoz taktırmayıp halkı rahatsız etmek gibi uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
17. Hıfzıssıhha kararına göre kapatılan işyerlerine Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
18. Halkın huzur ve refahını bozacak fiil ve hareketlerde bulunulması yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
19. Kültür ve tabiat varlıklarına zarar verenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
20. Ruhsat teskeresi almadan su ürünleri üretenlere ve satanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
21. Su kesme aparatlarına zarar verenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
22. Ölçü ve tartı aletlerinin bakımı ve muntazam ve damgalı olması gerekir. Buna uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
23. Sinema, video ve müzik eserleri kanuna uygun olmayanlara ve belediye tarafından işletme ruhsatı almayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
24. 18 yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yapan iş yerlerine Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
25. İş yerlerinin veya Pazar esnafının mal satmak veya sattırmak için halkı rahatsız edici hareketlerde bulunması yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
26. Şehir içi toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
27. Şehir içinden sürü ile hayvan geçirmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
28. Belediyemize ait araç ve gereçlere zarar vermek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
29. Yolcuları korna çalarak toplamak, rahatsız edici hareketlerde bulunmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
30. Motorlu veya motorsuz vasıtaları yaya yollarına koyarak kaldırımları işgal etmek yasaktır. Uymayanlara belediye encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
31. Caddelere, sokaklara, meydana veya parklara büyük ya da küçük hayvan (Tavuk, hindi, horoz, kaz, köpek gibi) sokulması yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
32. İşyerlerinin ön kısmına isim veya işini bildirir levha takılması mecburidir. Takmayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
33. İlan ve panoların gelip geçmeyi engelleyecek bir şekilde asılması ve indirilmesi yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
34. Umuma ait çeşmelerde, caddelerde ve işyerleri önünde motorlu veya motorsuz araç yıkamak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
35. Belediye hududu içinde bahçe, cadde, sokaklarda, Pazar yeri, parklarda, yol kenarlarında hayvan otlatmak yasaktır. Hayvan otlatmak ancak tarla ve arsalarda şehir merkezine 1 km uzaklıkta olan yerlerde yapılabilir. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
36. Gündüz ve gece sokak aralarına geçişi engelleyecek 1 şekilde motorlu veya motorsuz araç park etmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
37. Cadde ve sokaklara numarasız ve tasmasız köpek gezdirmek ve salıvermek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
38. Belediyemizden izinsiz cadde ve sokaklara tezek, saman vb. dökmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
39. İlçemiz dâhilinde ana cadde üzerinde bulunan binaları, işyerlerinin sıva, badana, boya, yapılması mecburidir. Yaptırmayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
40. İnşaat ve tamirat artıkları ile cadde ve sokak aralarını belediyemizden izinsiz bir şekilde kapatmak, kirletmek, geçişleri engellemek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
41. İnşaatların etrafını paravan ile çevirmek mecburidir. İnşaat sahipleri gerekli düzeni sağlamak zorundadır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
42. İnşaatların etrafını kirli bırakanlar, çıkıntıları zamanında almayanlar, çivili tahta ve diğer malzemeleri etrafı yayanlara, uyarıları dikkate almayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
43. Var olan emtiayı yok diye müşteriye satmamak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
44. Bina ve dükkân sahipleri önlerinde bulunan yaya yollarını yaptırmaları ve bozulduğunda düzeltmeleri mecburidir. Buna uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
45. Belediyenin emir ve yasaklarına uymayanlara, verilen süre içinde gereğini yapmayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
46. Belediyece tayin edilmiş yerler dışına izinsiz ilan, pankart ve afiş asmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
47. Büfe, bakkal vb. yerlerde içki içmek ve içirmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
48. İş yerlerinde ve dışarıda kullanılan ve satılan şeylerin temizliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Sağlık şartlarının uygunluğuna dikkat etmeyenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
49. Cadde ve sokaklardan geçenlerin emniyetini bozmak yasaktır. Cadde ve sokaklar üzerine pencere veya çatı düştüğü zaman yaralayabilecek veya üstünü kirletebilecek şeyler koyarsa yasal işle uygulanır. Kışın saçakların kıyılarında oluşan buz parçalarının temizlenmesi gerekmektedir. Verilen süre içerisinde gereğini yerine getirmeyenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
50. Hayvanların konulan yerlerin temiz olması gerekmektedir. Hayvanlara kötü muamele yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
51. Boş araçları Pazar yerinde bırakmak yasaktır. Geçişi güçleştirecek şekilde çadır çekmek vb. şeylerde bulunmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
52. Pazar yerinde çürümüş, kokmuş, ıslak, çamurlu, kötü koku arz eden maddelerin satılması yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
53. Ölçü ve tartı aletlerinde gerekli olan titizliği göstermeyenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
54. Pazar esnafı en geç saat 10.00’a kadar tezgâhını kurup etiketini takmak zorundadır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
55. Mühürsüz et satışı yapmak yasaktır. Gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
56. Mezbahada izinsiz hayvan kesimi ve çıkışı yapmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
57. Aşağıda belirtilen hususlara bütün işyerleri uymak zorundadır.
a) Havalandırma, aydınlatma, ışıklandırma ve aspiratör yeterli düzeyde olacaktır.
b) Atık sular kanalizasyon veya fosseptiğe verilecektir.
c) İşyerlerinde bulunan bütün malzemeler (Çaydanlıklar, yemek kapları, bardaklar vb.) temiz olacaktır.
d) Duvarlar ve tavana 6 ayda 1 badana yapılacaktır.
e) Ağzı kapalı çöp bidonu bulundurulacaktır.
f) İşçiler işe başlamadan önce sağlık karnesi çıkarttırmak zorundadır.
g) İş gömleği temiz bir şekilde giyilecektir.
h) En az bir adet yangın söndürme tüpü olacaktır.
i) En az bir adet ecza dolabı bulundurulacaktır.
j) Esnaf ve sanatkârlardan alınan tasdikli fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yerde asılı olacaktır. İş yeri açılış ruhsatı, tatil günü çalışma ruhsatı, vergi levhası vb. belgeler duvarda asılı olacaktır.
k) Et asma çengelleri paslanmaz çelikten olacaktır.
l) Gıda ve temizlik maddeleri birbirinden ayrı raflarda bulunacaktır.
m) Pencereler dışarıdan ince tel ile örtülecektir.
n) Gerekli olan bütün temizlik kurallarına riayet edilecektir.
o) Önceden duyurulmuş emir ve yasaklara uyulacaktır. Yukarıda yazılı maddelere uyulmadığı takdirde Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
58. Esnaf ve sanatkârlar Odaları birliğinden yeni liste gelmeden yeni fiyat uygulanmayacaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
59. İlçemizde halka açık çeşmelerde, Belediye parkı etrafında, meydanda ve parklarda araç yıkanması kesinlikle yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
60. Aynı yıl içerisinde tekrarlanan suçların birincide Belediye Meclisinin belirtmiş olduğu ceza, ikincide iki katı, üçüncüde üç katı, dördüncüde ise işyeri ruhsatı iptal olunarak faaliyetine son verilecektir. İş bu tembih name 60 maddeden ibaret olup yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.
147. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 03 Ocak 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

14 Aralık 2019

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Kasım 2021
  P S Ç P C C P
  « Eki    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930