(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2019/4 Meclis Toplantı Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2019/4 Meclis Toplantı Kararları

2019-4-nisan-ayi-meclis-kararlari

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2019                                    Tarih/Gün:12/04/2019/Cuma

TOPLANTI    : 4                                                                                Saat  : 14.30

BİRLEŞİM    : 01     

KARAR         :16-                

Toplantının Özü         :Nisan Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler    :  Halil DOĞAN

Mevcut Üye Sayısı    : Belediye Başkanı dâhil 9 Kişi

Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Halil DOĞAN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 1004/2019 tarih ve 109 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in  başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 12/04/2019 Cuma günü saat 14.30’da 4. Toplantının 01. Birleşimi (Nisan  Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

 1. 16. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması, Açılış ve Yoklama, 2019 Mart Ay’ı Meclis Toplantı Tutanaklarının Okunması

Başkan Tunay TÜRKMEN toplantıya katılan meclis üyelerine “Hoş geldiniz, yeni dönemimiz hepimize ve tüm İhsaniye halkına hayırlı olsun” dedi.  İlk gündem maddesine geçmeden önce 5393 sayılı Belediye Kanununun 20’ nci maddesine istinaden, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5’ inci maddesi gereği Meclis ilk toplantısında Başkan tarafından meclisin en genç üyeleri olan Hakan ÇAKIR ve Lütfi KERİM YILMAZER kâtip üye olarak davet edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan meclis toplantısında açılış ve yoklama yapıldı. Halil DOĞAN’ ın olmadığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

Gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin görüşülmesi konusu sehven gündeme yazılmadığı tespit edilmiş olup konunun ek gündem olarak yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. Meclis Başkan Vekili Seçiminin Görüşülmesi

Belediye Meclis Başkan Vekili için meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Veli KAPLAN 7 oy alarak 1. Meclis Başkan Vekili ve Hakan ÇAKIR 5 oy alarak 2. Meclis Başkan Vekili seçilmişlerdir.

 

 1. Meclis Kâtip Üyeliğine 2 Asil ve 2 Yedek Üye Seçiminin Görüşülmesi

Meclis Kâtip Üyeliği için meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Veli KAPLAN 8 oy ve Aydoğan BATMAZ 6 oy alarak asil kâtip üye, Ünal KARAKAYA 5 oy ve Hakan ÇAKIR 5 oy alarak yedek kâtip üye seçilmişlerdir.

 

 1. Encümen Üyeliğine 2 Üye Seçiminin Görüşülmesi

Encümen üyeliği seçimi için meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Aydoğan BATMAZ 5 oy ve Ünal KARAKAYA 4 oy alarak Belediye Encümeni üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

 1. İhtisas Komisyonlarına (Plan, Bütçe ve İmar) 3 Üye Seçiminin Görüşülmesi

İhtisas Komisyonlarına (Plan, Bütçe ve İmar) üye seçimi için Belediye meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Aydoğan BATMAZ 7 oy, Davut GENÇ 7 oy ve Ünal KARAKAYA 5 oy alarak İhtisas Komisyonlarına (Plan, Bütçe ve İmar) komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 1. Denetim Komisyonuna 3 Üye Seçiminin Görüşülmesi

Denetim Komisyonu üye seçimi için Belediye meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Veli KAPLAN 8 oy, Davut GENÇ 7 oy ve Hakan ÇAKIR 5 oy alarak denetim komisyonuna üye seçilmişlerdir.

 

 1. Çiftçi Malları Koruma Heyetine 5 Asil 5 Yedek Üye Seçiminin Görüşülmesi

 

Çiftçi malları koruma heyetine 5 asil 5 yedek üye seçimi için yapılan görüşme ve oylama sonucunda isimleri aşağıdaki gibi seçilmiştir.

ASİL ÜYELER                                                              YEDEK ÜYELER

 1. Süleyman DEMİR                                                     Adem KESKİN
 2. Hasan DEMİR                                                            Remzi DEDE
 3. Kadir TEMİZ                                                         Osman TÜRKMEN
 4. Yaşar KESKİN                                                           Şahin KESKİN
 5. Mevlüt ÇAKIR                                                            Orhan KESKİN

 

 

 1. Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 Asil 5 Yedek Üye Seçiminin Görüşülmesi

Çiftçi malları murakabe heyetine 5 asil 5 yedek üye seçimi için yapılan görüşme ve oylama sonucunda isimleri aşağıdaki gibi seçilmiştir.

 

ASİL ÜYELER                                                              YEDEK ÜYELER

 1. Veli KAPLAN                                                Mehmet KARAKAYA
 2. Aydoğan BATMAZ                                          Hasan DEMİR
 3. Hakan ÇAKIR                                                     Eser KESKİN
 4. Ünal KARAKAYA                                           Hüseyin DEDE
 5. Mevlüt DEDE                                             Ahmet TÜRKMEN

 

 1. Çevre Hizmetleri Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçiminin Görüşülmesi

Afyonkarahisar ili Çevre Hizmetleri Birliği için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN doğal üye, Davut GENÇ asil üye ve Bayram ÇOTAK yedek üye olarak seçilmiştir.

 1. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçiminin Görüşülmesi

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. Kıyı Ege Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçiminin Görüşülmesi

Kıyı  Ege  Belediyeler  Birliği  üyeliğinden  çıkılmasına  oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.

 

 1. İç Anadolu Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçiminin Görüşülmesi

İç Anadolu Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkılmasına oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.

 

 1. İhsaniye Mahalli İdareler ve Turizm Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçiminin Görüşülmesi

İhsaniye Mahalli İdareler ve Turizm Birliği doğal üyesi ve birlik başkanı Tunay TÜRKMEN, Veli KAPLAN asil üye ve Davut GENÇ yedek üye olarak seçilmişlerdir.

 

 1. Mahalli İdareler İşverenler Sendikası Üyeliğinin Görüşülmesi

Mahalli İdareler İşverenler Sendikası Üyeliğinden çıkılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 1. Encümen Toplantı Gününün Belirlenmesi

Belediye meclisimizce yapılan görüşme sonucunda encümen toplantı gününün her hafta Perşembe günü yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. 2018 Yılı Mali Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

2018 yılı mali faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyenin yapmış olduğu konuları okuyarak faaliyet raporunun oylanmasına geçildi. Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. Gelecek Oturumun Gün, Yer ve Zamanının Belirlenmesi

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 03 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14:30’ da Başkanlık Makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. Meclisin 2019 Yılı 1 Aylık Tatilinin Görüşülmesi

Meclisin 1 aylık tatilinin görüşülmesine geçildi. Meclisin 2019 Yılı için tatil yapmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. Teklif ve Temennileri
 • Belediye Meclisi toplantıda Belediye Borcu ve Varlığı hakkında görüşme yapıldı.
 • Belediye bünyesinde bulunan şirket, taşeron, belediye hesaplarının ve muhasebesinin, ihalelerinin İçişleri Bakanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmesi için İçişleri Bakanlığından müfettiş davet edilmesi gerektiği konuşuldu.
 • Düğün Salonunun düzenlenmesi, kışın ısıtma, yazın soğutma, yemekhanenin düzenlenmesi ve ödeme fiyatının daha sonra düzenlenmesi görüşüldü.
 • Akören ve İhsaniye belediye binalarının revize edilmesi görüşüldü.
 • Susuzosmaniye Mahallesi Umumi WC düzenlenmesi, mezarlık etrafının tamiri, gasilhane yapılması görüşüldü.
 • Belediye araçlarını kullananların işi bitince belediye park yerine park edilmesi görüşüldü.
 • Belediye araçlarına Araç takip sistemi (GPS) kurulması görüşüldü.

 

Tunay TÜRKMEN      Veli KAPLAN      Ünal KARAKAYA   Aydoğan BATMAZ      Hakan ÇAKIR                  Belediye Başkanı                  Üye                              Üye                             Üye                                    Üye

 

Davut GENÇ    Halil DOĞAN      Lütfi Kerim YILMAZER   Süleyman ÇALIŞ   Bayram ÇOTAK

Üye                    Üye                               Üye                              Üye                         Üye

 

24 Nisan 2019

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2020
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031