(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2019/7 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2019/7 Temmuz Ayı Meclis Kararları

temmuz-meclis
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2019 Tarih/Gün:05/07/2019/Cuma
TOPLANTI : 7 Saat : 14.30
BİRLEŞİM : 01
KARAR :49-
Toplantının Özü :Temmuz Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler : Bayram ÇOTAK, Halil DOĞANlil DOĞAN
Mevcut Üye Sayısı : 7
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Halil DOĞAN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 02/07/2019 tarih ve 414 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 05/07/2019 Cuma günü saat 14.30’da 7. Toplantının 01. Birleşimi (Temmuz Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

49. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2019 HAZİRAN AY’I MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Halil DOĞAN ve Bayram ÇOTAK’ ın toplantıda olmadığı, diğer üyelerin toplantıya iştirak ettiği tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu., BİR ÖNCEKİ TOPLANTI TUTANAĞI OKUNDU.
50. 70 ADA 3 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe sahibi, Şahinler Mahallesi İstasyon önü mevkiinde 70 Ada 3 Parsel numaralı taşınmazının imar tadilatı talebinde bulunmuştur. 13/05/2019 tarihli imar komisyonu kararında söz konusu taşınmazın İhsaniye-Afyonkarahisar karayolunda tam virajda olduğundan konut veya sanayii alanı olarak imar tadilatı yapılması uygun görülmemiştir.
Dilekçe ve imar komisyonu meclisimizce değerlendirilmiş olup 2020 yılında yapılması planlanan genel imar tadilatında konunun tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

51. 66 ADA 35 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe sahibi, Meclis üyesi Aydoğan BATMAZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. Maddesinin A bendine istinaden toplantı odasından çıkmıştır.
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Çaltepe Mevkii 66 Ada 35 Parsel numaralı taşınmazında bulunan eğitim alanının kaldırılması talebinde bulunmuştur. 13/05/2019 tarihli imar komisyonu kararında taşınmazın İlköğretim alanı olduğundan imar tadilatı yapılması uygun görülmemiştir.
Dilekçe ve imar komisyonu meclisimizce değerlendirilmiş olup 2020 yılında yapılması planlanan genel imar tadilatında bu konuyla ilgili mağdur olanların tespit edilip konunun tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

52. AİŞE ARDİNÇ VE MÜŞTEREKLERİNİN 12.06.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi Çal Mevkii 2919 Parsel numaralı taşınmazında bulunan hizmet alanının konut alanı olarak düzeltilmesi talebinde bulunmuştur.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
53. AHMET OTU’ NUN 24.06.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 58 Ada 29 Parsel numaralı taşınmazında bulunan park alanının kaldırılması veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuştur.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

54. EYÜP ZORA’ NIN 10.06.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler (Zafer) Mahallesi 58 Ada 52 Parsel numaralı taşınmazında bulunan küçük sanayi sitesi ve otopark alanının kamulaştırılması, kamulaştırma yapılmadığı takdirde imar tadilatı yapılarak küçük sanayi sitesinin kaldırılması, otopark alanının kullanımı engellemeyecek alana dönüştürülmesi talebinde bulunmuştur.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

55. MEHMET ÇELİK’ İN 26.06.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:19’da bulunan pide salonunun yıkılarak dükkân üstü 2 kat konut olmak üzere 3 katlı, binanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yapılaşmalara uygun olmak üzere bitişik nizam ve kapalı çıkma olarak bina yapmak istediğini belirtmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

56. FATİH ÇELİK’ İN 27.06.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 21 Ada 26 Parsel numaralı taşınmazına hindi çiftliği yapmak istediğini ve taşınmazında bulunan çocuk bahçesinin daraltılması ve konut alanının tesis alanı olarak tadilat yapılamasını talep etmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

57. HALİM SAĞ’IN 02.07.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 4 Parsel numaralı taşınmazında bulunan yolun imar tadilatı yapılarak kaldırılmasını ve yol alanını satın almak istediğini belirtmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
58. AŞPA GIDA SAN. TİC. A.Ş. AHMET AŞGIN’ IN 02.07.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 7 Parsel numaralı taşınmazında bulunan yolun imar tadilatı yapılarak kaldırılmasını ve yol alanını satın almak istediğini belirtmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

59. UFUK KIZILYOKUŞ’ UN 02.07.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 6 Parsel numaralı taşınmazında bulunan yolun imar tadilatı yapılarak kaldırılmasını ve yol alanını satın almak istediğini belirtmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, son üç gündem maddesinin aynı mevkii ile ilgili olduğundan dilekçe sahiplerini imar komisyonuna davet edip imar tadilatını neden istediklerini ayrıntılı olarak anlatmalarını ve İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

60. CAMİ DERNEĞİNE KİRALANAN DÜKKÂNLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Merkez Camii altındaki 9 dükkân 10.03.2011 tarihinde 10 yıl süreyle İhsaniye İlçesi Camii Kur’an Kursu Derneğine kiralanmıştır. Meydan düzenlemesi yapılması amacıyla mülkiyet belediyemize ait olan dükkânların kira süresi bitiminden önce Belediyemize devredilmesi meclisimizce değerlendirildi.
Meclisimiz konuyu değerlendirmiş olup Davut GENÇ “İhsaniye İlçesi Camii Kur’an Kursu Derneğine kiralama sözleşmesi bitmesinin beklenmesi tarafında olduğunu belirtmiştir.”
Sözleşmenin feshedilmesine (Davut GENÇ hariç) oy çokluğu ile karar verilmiştir.

61. TOPLU TAŞIMADA ALINAN ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemize ait şirket ile yolcu taşımacılığında uygulanan seferlerin azaltılmasına, yolcu ücretlerinin normal vatandaş için İhsaniye-Afyonkarahisar 6,00 TL, öğrencilerimize %50 indirim uygulanarak 3,00 TL olmasına, engelli ve gazi olan vatandaşlarımıza ücretsiz taşımacılık yapılmasına karar verilmiştir.
62. İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İç Anadolu Belediyeler Birliği üyeliğimiz Birliğin 2019/5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Birlik Tüzüğünün 7. Maddesine istinaden Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN Birliğin doğal üyesi, Veli KAPLAN asil üye, Süleyman ÇALIŞ yedek üye olarak oy birliği ile seçilmişlerdir.

63. İLLER BANKASINDAN TEMİNAT MEKTUBU ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemizin muhtelif ihtiyaçları için İller Bankasından faiz hariç olmak üzere 500.000,00 TL (beşyüzbinTürklirası) teminat mektubu alınmasına konu ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

64. BELEDİYE HİZMET BİNASI İNŞAATININ TAMAMLANMASI İÇİN KREDİ KULLANILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemizce yapılan yeni belediye hizmet binası inşaatının tamamlanabilmesi için özel bankalardan faiz hariç olmak üzere 500.000,00 TL (beşyüzbinTürklirası) kredi kullanılmasına, konu ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

65. HALİL DOĞAN’IN ÜYELİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Halil DOĞAN meclisimizin Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz Aylarında yapılan meclis toplantılarına gelmediği tespit edilmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup Halil DOĞAN’ ın meclis üyeliğinin düşürülmesine İhsaniye Seçim Kurulundan yedeğinin talep edilmesine oy birliği ile karar verildi.

66. GELECEK OTURUMUN GÜN, YER VE ZAMANININ BELİRLENMESİ

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 02 Ağustos 2019 Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

67. TEKLİF VE TEMENNİLERİ
Belediye Meclisimiz Tarım Kredi Kooperatifinin Talep etmiş olduğu arsa için 1800 m2 takas yapılabileceği, Halil DEMİR’in kanalizasyonu, Futbol sahası için elektrik direği dikilecek, tedaş müdürü aldırayım demiş, Spor Bakanlığından görüş alınacak. Siyez buğdayı ekimi için meclisimize görüş soruldu. Girişim başlaması için görüş alındı. Belediyemizin arazilerine siyez buğdayı ekiminin yapılması görüşüldü.

Tunay TÜRKMEN      Veli KAPLAN Aydoğan BATMAZ Ünal KARAKAYA Hakan ÇAKIR                                                           Belediye Başkanı          Katip Üye        Katip   Üye                                 Üye                         Üye

Davut GENÇ Halil DOĞAN Lütfi Kerim YILMAZER Süleyman ÇALIŞ Bayram ÇOTAK
Üye                         Üye                         Üye                               Üye                      Üye

 

12 Temmuz 2019

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2020
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031