(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2020-Kasım Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2020-Kasım Ayı Meclis Kararları

2020-10-kasim-ayi-meclis-kararlari
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2020 Tarih/Gün:06/11/2020/Cuma
TOPLANTI : 10 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :107-
Toplantının Özü :Ekim Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler : Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 04/11/2020 tarih ve E.953 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 06/11/2020 Cuma günü saat 14.00’da 10. Toplantının 01. Birleşimi (Kasım Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

107. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2020 EKİM AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Lütfi Kerim YILMAZER ve Süleyman ÇALIŞ’ ın mazereti nedeniyle katılmadığı, Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

108. OSMAN BAYRAM’ IN 20.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Mevkii 1274 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Çocuk Bahçesi bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Çocuk Bahçesinin kaldırılmasını talep etmiştir.
Akören Mahallesi Mevkii 1274 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Çocuk Bahçesinin kaldırılarak çocuk bahçesi ihtiyacınım 2138 parselden karşılanması ile ilgili imar plan paftaları ve UİP: 03024907 plan işlem numaralı imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. İlgili talebin komisyon raporu doğrultusunda 1274 Parselde bulunan çocuk bahçesinin 2138 parsel numaralı taşınmaza kaydırılması 1274 parsel numaralı taşınmazda bulunan park alanın kaldırılması ile ilgili 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
109. OSMAN BAYRAM’ IN 10.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Köy Civarı Mevkii 589 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Yeşil Alan bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Yeşil Alanın kaldırılmasını talep etmiştir.
Akören Mahallesi Köy Civarı Mevkii 589 parsel numaralı kadastro geçmeden önce alınan tapunun İhsaniye Tapu Müdürlüğünde yapılan incelemede parselin 1274 parsel numaralı taşınmaz olduğu tespit edilmiş olup taşınmaz ile ilgili talep 04.09.2020 tarih ve 79 sayılı meclis kararında görüşülmüş olup yeşil alanın kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
110. MEHMET BATMAZ’ IN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesi 36 ada 11 parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında bitişik nizam 5 katı, bitişik nizam 3 katlı %40 TAKS konut ve yol alanı bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, zemin kat ticarethane 5 katlı TAKS %100 olarak imar plan tadilatı talep etmiştir.
Şahinler Mahallesi 36 ada 11 parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında bitişik nizam 5 katı, bitişik nizam 3 katlı %40 TAKS konut ve yol alanının zemin kat ticarethane 5 katlı TAKS %100 olarak imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. İlgili talebin komisyon raporu doğrultusunda 5 katlı TAKS %100 artırılması Planlı alanlar Tip İmar yönetmeliğinin 9. Maddesine göre imar plan tadilatı yapılması oy birliği ile reddedilmiştir.
111. MEHMET ŞAHİN’ İN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Çal Mevkii 1157 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Park bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Parkın kaldırılmasını talep etmiştir.
Akören Mahallesi Çal Mevkii 1157 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Park alanının 2138 parsel numaralı taşınmazdan karşılandığından 1157 parsel numaralı taşınmazdan kaldırılması ile ilgili İmar plan paftaları ve UİP: 03164498 plan işlem numaralı imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. İlgili talebin komisyon raporu doğrultusunda 1157 Parselde bulunan park alanının 2138 parsel numaralı taşınmaza kaydırılarak 1157 parsel numaralı taşınmazda bulunan park alanın kaldırılması ile ilgili 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

112. AHMET BATMAZ’ IN 01.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Mahallesi 21 Ada 53,54 ve 55 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Okul Yeri bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Okul Yerinin kaldırılmasın talep etmiştir.
Cumhuriyet Mahallesi Köy Civarı Mevkii 21 ada 55 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda bulunan ortaokul alanının düzenlenmesi ile ilgili İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16.10.2020 tarih ve E.14953097 sayılı yazısına istinaden Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde eş değer büyüklükteki Eğitim alanına çevrilmesi ile ilgili imar plan tadilatı yapılması ile ilgili İmar plan paftaları ve UİP: 03630614 plan işlem numaralı imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. İlgili talebin komisyon raporu doğrultusunda 21 Ada 55 Parselde bulunan ortaokul alanının kaldırılarak Mülkiyeti Ahmet BATMAZ’ a ait Cumhuriyet Mahallesi 21 Ada 30 parsel numaralı taşınmaza eş değer büyüklükteki Eğitim alanına çevrilmesi ile ilgili 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
113. RECAYİ TETİK’ İN 01.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Mahallesi 26 Ada 33 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Park Alanı bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Park Alanının kaldırılmasını talep etmiştir. Cumhuriyet Mahallesi Köy Civarı Mevkii 2827III pafta 26 ada 33,38 ve 41 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda bulunan park alanının düzenlenmesi ile konut ihtiyacını karşılanması amacı ile eş değer büyüklükte park alanı oluşturulduğundan 26 ada 33 parsel numaralı taşınmazda bulunan park alanının kaldırılması ile ilgili İmar plan paftaları ve UİP: 03420670 plan işlem numaralı imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. İlgili talebin komisyon raporu doğrultusunda 26 ada 33 parsel numaralı taşınmazda bulunan park alanının kaldırılması ile ilgili 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
114. HİLMİ AKÇAY’IN 30.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesi Şekerler Mevkii 95 ada 34 parseli kapsayan alanda bulunan Ayrık Nizam 4 katlı konut alanının zemin kat ticarethane üstü konut ayrık nizam 4 katlı olarak imar plan tadilatı yapılması İmar plan paftaları ve imar tadilatı UİP: 03803097 plan işlem numaralı imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. İlgili talebin komisyon raporu doğrultusunda zemin kat ticarethane üstü konut ayrık nizam 4 katlı olarak imar plan tadilatı ile ilgili 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
115. 13 ADA 11 PARSEL PLAN OLUŞAN PARSELLERİN SATIŞ BEDELİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Mahallesi 2827 aba pafta 13 adada imar plan tadilatı sonrası oluşan artık parsellerin komşu parsel sahiplerine İmar kanunun ilgili maddeleri gereği satılması ile ilgili bedel belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
116. NURİ YILDIZ’IN 22.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz Şahinler Mahallesi Çal Mevkii 2827 Pafta 53 Ada 10 Parsel ve 2827 AB Pafta 53 Ada 13 Parselde bulunan taşınmazlarında 4 katlı yapılaşma bulunmaktadır. Dilekçe Sahibi, 4 katlı yapılaşmanın 5 kat olarak imar tadilatı yapılmasını talep etmiştir.
İlçemiz Şahinler Mahallesi Çal Mevkii 2827 Pafta 53 Ada 10 Parsel ve 2827 AB Pafta 53 Ada 13 Parselde bulunan taşınmazlarında bulunan 4 katlı yapılaşmanın 5 katlı olarak düzenlenmesi ile ilgili ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Mevcut imar planında 10 metre imar yoluna cephe alan parselin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği 5 kata çıkarılması meclisimizce uygun bulunmamış olup oy birliği ile reddedilmiştir.
117. BEYTULLAH ÇETİN’ E AİT 06.10.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi Sahibi Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Sokak 6 Ada da bulunan taşınmazının yeşil alan vasfından çıkarılarak imara açılması talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

118. İRFAN SAVAN’ A AİT 27.10.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi Sahibi Zafer Mahallesi Ünlü Sokak 81 Ada 24-25 Parselde bulunan taşınmazının imara açılması talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

119. MEHMET ZORA’ YA AİT 20.10.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi sahibi Şahinler Mahallesi 36 Ada 41 Parselde bulunan taşınmazının İmar planında Bitişik Nizam 3 katlı %40 Taks konut alanı bulunduğunu ve 5 katlı Taban alanında 250,00 m yeşil alan vasfından çıkarılarak imara açılması talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

120. MUSTAFA KARPUZ’ A AİT 30.10.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi Sahibi Şahinler Mahallesi 57 Ada 14 Parselde bulunan taşınmazının ortasından geçen yolun kaldırılması veya komşu parsele kaydırılmasını talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

121. CADDE SOKAK İSMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz Şahinler Mahallesinde Yunus Emre Caddesi İle Fatih Caddesi arasında kalan yapılaşmaya yeni açılan imar yoluna ‘’Salman Sokak’’ ismi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

122. 2020-2021-2022 YILLARI HAZIRLIK BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Encümenin 24.09.2020 tarih ve 2020/81 sayılı kararı ile kabul edilen 2021 Mali Yılı Bütçesi 06.11.2020 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce Meclise sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62inci maddesine istinaden karara bağlanacağından, Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre, Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre, Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları Üç Aylık Dönemlere göre görüşülmek üzere konuya geçildi.
Meclis Başkanı; Meclis Kâtibine Taslak Bütçe Raporunu okuttu. Meclis Başkanı Bütçe hakkında aleyhte ve lehte söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Yapılan görüşmelerden sonra;
2021 YILI GİDER BÜTÇESİ

KURUM Fonksiyonel Kod
Açıklaması Bütçe Ödeneği (TL)
I II III IV I
46 03 15 İHSANİYE BELEDİYESİ 8.133.605,00
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.137.575,00
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 12.250,00
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 162.750,00
06 İSKAN VE TOPLUMREFAHI HİZMETLERİ 4.479.780,00
08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 330.750,00
10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 10.500,00

2021 yılı Gider Bütçesi toplamı üzerinden 8.133.605, 00 TL olarak Kabul edilmiştir.
2021 YILI GELİR BÜTÇESİ

KODU AÇIKLAMASI Bütçe Ödeneği (TL)
I
1 VERGİ GELİRLERİ 666.545,00
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.660.605,00
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.314.852,00
5 DİĞER GELİRLER 4.159.803,00
6 SERMAYE GELİRLERİ 331.800,00
9 RED VE İADELER (-) 0
T O P L A M 8.133.605,00

2021 yılı Gelir Bütçesi toplamı üzerinden 8.133.605,00 TL olarak kabul edilmiştir.

2021 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK OCAK ŞUBAT MART II. 3 AYLIK NİSAN MAYIS
HAZİRAN III. 3 AYLIK TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL IV. 3 AYLIK EKİM KASIM ARALIK
TOPLAM
I AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN
01 VERGİ GELİRLERİ 166.636,25 TL 25% 166.636,25 TL 25% 166.636,25 TL 25% 166.636,25 TL 25% 666.545,00 TL 100%

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 415.151,25 TL 25% 415.151,25 25% 415.151,25 25% 415.151,25 25% 1.488.050,00 TL 100%

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARD.
İLE ÖZEL GELİRLER
328.713,00 TL
25%
328.713,00 TL
25%
328.713,00 TL
25%
328.713,00 TL
25%
1.314.852,00 TL
100%

05 DİĞER GELİRLER
1.039.950,75 TL
25%
1.039.950,75 TL
25%
1.039.950,75 TL
25%
1.039.950,75 TL
25%
4.159.803,00 TL
100%

06 SERMAYE GELİRLERİ
82.950,00 TL
25%
82.950,00 TL
25%
82.950,00 TL
25%
82.950,00 TL
25%
331.800,00 TL
100%

09 Red ve İadeler (-)

T O P L A M
2.033.401,250 TL
25%
2.033.401,250 TL
25%
2.033.401,250 TL
25%
2.033.401,250 TL
25%
8.133.605,00 TL
100%

2021 yılı 3’er Aylık Finansman Programı toplamı üzerinden 8.133.605,00TL olarak kabul edilmiştir.
2021 YILI HARCAMA PROGRAMI

EKONOMİK KODLAMA I. 3 AYLIK OCAK ŞUBAT MART II. 3 AYLIK NİSAN MAYIS
HAZİRAN III. 3 AYLIK TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL IV. 3 AYLIK EKİM KASIM ARALIK
TOPLAM
I AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR OR
AN

01 PERSONEL GİDERLERİ
543.518,75 TL
25%
543.518,75 TL
25%
543.518,75 TL
25%
543.518,75 TL
25%
2.174.075,00 TL 100
%

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

84.457,50 TL

25%

84.457,50 TL

25%

84.457,50 TL

25%

84.457,50 TL

25%

337.830,00 TL

100
%

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
825.843,75 TL
25%
825.843,75 TL
25%
825.843,75 TL
25%
825.843,75 TL
25%
3.303:375,00 TL
100
%

04 FAİZ GİDERLERİ
55.125,00 TL
25%
55.125,00
25%
55.125,00 TL
25%
55.125,00 TL
25%
220.500,00 TL 100
%

05 CARİ TRANSFERLER
41.806,25 TL
25%
41.806,25 TL
25%
41.806,25 TL
25%
41.806,25 TL
25%
167:225,00 TL 100
%

06 SERMAYE GİDERLERİ
337.337,50 TL
25%
337.337,50 TL
25%
337.337,50 TL
25%
337.337,50 TL
25%
1.349.350,00 TL 100
%

07 SERMAYE TRANSFERLERİ
09 YEDEK ÖDENEKLER 145.312,50 TL 25% 145.312,50 TL 25% 145.312,50 TL 25% 145.312,50 TL 25% 581.250,00 TL 100
%

T O P L A M
2.033.401,25 TL
25%
2.033.401,25 TL
25%
2.033.401,25 TL
25%
2.033.401,25 TL
25%
8.133.605,00 100
%
2021 yılı 3’er Aylık Harcama Programı toplamı üzerinden 8.133.605,00 TL olarak kabul edilmiştir
2022 yılı için %5, 2023 yılı için %5 artış yapılmasına;
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62’inci maddesine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddesine istinaden; 2021 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi ile 3’er aylık Finansman ve Harcama Programları ve Bütçe Cetvellerinin Belediye Meclisince kabul edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

123. MALİYE HAZİNESİNE TAPU DEVRİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait olan 2 adet taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapu devrinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Akören Mahallesi 2271 parselde bulunan taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Eğitim alanında ve Akören Mahallesi 2603 Parselde bulunan taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Dini Tesis Alanında kalmaktadır. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8. Maddesine göre; “Mülkiyeti Belediyeye ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlardan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile 26/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında değerlendirilecek olanlar, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı kanunun 6.maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinde, borçlu kurumunda uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca Satın alınabilir.” Denilmektedir. Bu kapsamda mülkiyeti İhsaniye Belediyesine ait, ilgili taşınmazların tapusunun Maliye Hazinesine devredilmesi planlanmaktadır.
6183 Sayılı Kanunun geçici 8. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Akören Mahallesi 2271 parsel ile Akören Mahallesi 2603 parselin Belediyemiz Katma Değer Vergisi vb. vergi borçlarına karşılık olması amacıyla Maliye Hazinesi adına satışının ve gerekli iş/işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Hakan ÇAKIR’ın ret oyu ile birlikte oy çokluğu ile karar verildi.

124. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

13 Kasım 2020

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Haziran 2021
  P S Ç P C C P
  « May    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930