(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2020/7 Ağustos ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2020/7 Ağustos ayı Meclis Kararları

2020-7-agustos-ayi-meclis-kararlari
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2020 Tarih/Gün:07/08/2020/Cuma
TOPLANTI : 7 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :61-
Toplantının Özü :Ağustos Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 04/08/2020 tarih ve E.627 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 07/08/2020 Cuma günü saat 14.00’da 7. Toplantının 01. Birleşimi (Ağustos Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak “Frig Vadileri Çaltepe Sosyal Tesisi Kiraya Verilmesinin Görüşülmesi konusunu, “Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 6, 7 Ve 8 Numaralı Parsellerin İmar Tadilatının Görüşülmesi konusunu ve “Akören Mahallesi Çal Mevkii 918, 2948 Ve 2949 Parsel Nolu Taşınmazların Kira Artış Oranlarının Görüşülmesi” konusunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi ve toplantıya başlanıldı.
61. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2020 TEMMUZ AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Süleyman ÇALIŞ’ ın mazereti nedeniyle katılmadığı, Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
62. AKÖREN MAHALLESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI KARŞISINDAKİ TAŞINMAZIN İMAR PLAN TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 13 pafta 2409 ve 2410 parsel numaralı taşınmazın imar planında Bitişik Nizam 2 katlı konut alanı bulunduğunu alanda imar plan tadilatı ile ilgili;
İmar komisyonundan gelen rapor okundu. İmar tadilatı ve planları UİP 03159751 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek Akören Mahallesi Köy içi Mevkii 2466, 2409, 2410 ve 2411 parsel nolu taşınmazlar ve yol boşluğunu kapsayacak şekilse zemin kat ticaret üst kat konu kullanımına olanak veren konut adası oluşturulmasına ve konut adasında yapı nizamı bitişik nizam kat adeti 3 katlı konut alanı olarak 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
63. 91 ADA 114 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ (SERHAT DEMİRDÖĞEN)
Şahinler Mahallesi Harmanyeri Mevkii 28-27 pafta 91 Ada 114 parsel numaralı taşınmazın imar planında Bitişik Nizam 4 katlı konut alanı bulunduğunu alanda imar plan tadilatı ile ilgili;
Dilekçe sahibi Meclis üyesi Serhat DEMİRDÖĞEN Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. Maddesinin A bendine istinaden toplantı odasından çıkmıştır.
İmar komisyonundan gelen rapor okundu. İmar tadilatı ve planları UİP 03098723 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek imar adasının Bitişik nizam 4 katlı konut alanında 10m imar yolundan yapı yaklaşma mesafesinin 5m olması ve İmar planı değişikliği işleminde yapı nizamı ön bahçesiz bitişik nizam şeklinde, 5m yaya yolu ise 114 parsel nolu taşınmaz üzerindeki yapının cephe ve mahreç alacağı yol olarak düzenlenmesi ile ilgili 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
64. 2196 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ (HALİL DEDE)
Akören Mahallesi Köycivarı Mevkii 12 pafta 2196 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı bulunduğunu alanda taşınmazdan geçen 7m imar yolunun kaldırılması amaçlı imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Komisyon raporu doğrultusunda yolun kaldırılması talebi oy birliği ile reddedilmiştir.
65. 13 ADA 11 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ (RAMAZAN GÜLER)
Cumhuriyet Mahallesi Çarşı mevkii 28-27-Aba pafta 13 Ada 11 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Bitişik Nizam 3 katlı konut alanı bulunduğunu alanda imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. İlgili talebin tekrar incelenmesi için komisyona gönderilmesine, Şehir plancısından görüş alınmasına ve konunun İmar komisyon raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
66. AKÖREN MAHALLESİ 2591 VE 2592 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN İMAR PLAN TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 14 pafta 2591 ve 2592 parsel numaralı taşınmazın bulunduğunu alanda imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılmasına 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

67. 5 YILLIK İMAR PLAN PROGRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin 7. Maddesi 10 uncu 5 yıllık imar programının görüşülmesine geçildi.

Aşağıda yerleri ve nitelikleri ve maliyetleri belirtilen işlerin meclisimizce tespit edilen öncelik sıralamasına göre 07.08.2020 tarihinde başlayıp 07.08.2025 tarihinde sona erecek 10 uncu 5 yıllık imar programında alınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

68. NECATİ MEYDAN’ IN 29.07.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe sahibi Cumhuriyet Mahallesi Menekşe Sokak 2827ABA pafta 6 ve 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğunu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi ile ilgili konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
69. FRİG VADİLERİ ÇALTEPE SOSYAL TESİSİ KİRAYA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz tarafından işletilen Frig Vadileri Çaltepe Sosyal Tesisinin belediyemize gelir getirmesi amaçlı olarak tesisin en fazla 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesi ve İhale ile ilgili iş ve işlemleri yapması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
70. ŞAHİNLER MAHALLESİ KUMLUK MEVKİİ 126 ADA 6, 7 VE 8 NUMARALI PARSELLERİN İMAR TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ

Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin kuzeyinde ve batısında kalan 12m imar yolun imar plan tadilatı yapılarak kaldırılması ve oluşacak artık parsellerin belediyemiz adına tapu çıkarılarak imar kanunun ilgili maddesi gereği parsellerin m2 50,00 TL den satılmasını ile ilgili konunun görüşülmesi için imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

71. AKÖREN MAHALLESİ ÇAL MEVKİİ 918, 2948 VE 2949 PARSEL NOLU TAŞINMAZLARIN KİRA ARTIŞ ORANLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti belediyemize ait Akören Mahallesi Çal Mevkiinde bulunan 918, 2948, 2949 parsel numaralı taşınmazın 1 yıllık kira bedelinin %30 olarak artırılmasına buna göre 918 parsel numaralı taşınmazın 1 yıllık kira bedelinin 4150,00 TL+KDV den 5395,00 TL+KDV ye çıkarılmasına, 2948 parsel numaralı taşınmazın 600,00 TL+ KDV den 780,00 TL+KDV ye, 2949 parsel numaralı taşınmazın 1650,00 TL+KDV den 2145,00 TL+KDV ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

72. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Tunay TÜRKMEN Veli KAPLAN Aydoğan BATMAZ Ünal KARAKAYA Hakan ÇAKIR Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye Üye Üye
Davut GENÇ Lütfi Kerim YILMAZER Serhat DEMİRDÖĞEN Süleyman ÇALIŞ Bayram ÇOTAK
Üye Üye Üye Üye Üye

15 Eylül 2020

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Temmuz 2021
  P S Ç P C C P
  « Haz    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031