(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2020/8 Eylül Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2020/8 Eylül Ayı Meclis Kararları

2020-8-eylul-ayi-meclis-kararlari
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2020 Tarih/Gün:04/09/2020/Cuma
TOPLANTI : 8 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :73-
Toplantının Özü :Ağustos Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler : Hakan ÇAKIR
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 02/09/2020 tarih ve E.704 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 04/09/2020 Cuma günü saat 14.00’da 8. Toplantının 01. Birleşimi (Eylül Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak “ İlçemiz Ana Cadde (Yenikent Caddesi) İmar Tadilatı yapılması konusunun gündem dışı madde olarak görüşülmesini teklif etti. Konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi ve toplantıya başlanıldı.
73. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2020 AĞUSTOS AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Hakan ÇAKIR’ ın mazereti nedeniyle katılmadığı, Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

74. 13 ADA 11 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ (RAMAZAN GÜLER)
Cumhuriyet Mahallesi Çarşı mevkii 28-27-Aba pafta 13 Ada 11 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Bitişik Nizam 3 katlı konut alanı bulunduğunu alanda İmar plan paftaları ve imar tadilatı UİP: 03098723 plan işlem numaralı imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. İlgili talebin komisyon raporu doğrultusunda 4 katlı konut alanı amaçlı imar planı tadilatı onanarak askıya çıkarılmasına ve ilan edilmesine Aydoğan BATMAZ ve Lütfi Kerim YILMAZER’ in ret oyları ile birlikte oy çokluğu ile kabul edildi.
75. NECATİ MEYDAN’ IN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe sahibi Cumhuriyet Mahallesi Menekşe Sokak 2827ABA pafta 6 ve 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğunu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. İlgili talebin komisyon raporu doğrultusunda 6 ve 10 parsel numaralı taşınmazın 3 katlı TAKS %30 olan imarının komşu parseller ile uygun olarak yapılaşmasına ile ilgili imar plan tadilat talebi komşu parseller ile birleştirilerek yapılaşmaya yapılmasına 3194 sayılı imar kanun ilgili maddeleri gereğince plan tadilat talebi oy birliği ile ret edilmiştir.
76. 126 ADA 6,7 VE 8 PARSELİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin kuzeyinde ve batısında kalan 12m imar yolun imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyonundan gelen rapor okundu. Şahinler Mahallesi Kumluk Mevkii 126 Ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin kuzeyinde ve batısında kalan 12m imar yolun imar plan tadilat yapılarak kaldırılması oy birliği ile ret edilmiştir.
77. VELİ DEMİR’ İN 07.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Köy Civarı Mevkii 1311 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Çocuk Bahçesi bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Çocuk Bahçesinin kaldırılmasını talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
78. OSMAN BAYRAM’ IN 10.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Köy Civarı Mevkii 589 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Yeşil Alan bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Yeşil Alanın kaldırılmasını talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
79. OSMAN BAYRAM’ IN 20.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 1274 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Çocuk Bahçesi bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Çocuk Bahçesinin kaldırılmasını talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
80. RAMAZAN ŞİMŞEK’ İN 27.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesi Atatürk Caddesi 50 Ada 2 Parsel numaralı taşınmazın doğusunda 2 metre imar yolu bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, 2 metre imar yolunun talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
81. MEHMET BATMAZ’ IN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesi 36 ada 11 parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında bitişik nizam 5 katı, bitişik nizam 3 katlı %40 TAKS konut ve yol alanı bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, zemin kat ticarethane 5 katlı TAKS %100 olarak imar plan tadilatı talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
82. AYDOĞAN BATMAZ’ IN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe sahibi Meclis üyesi Aydoğan BATMAZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. Maddesinin A bendine istinaden toplantı odasından çıkmıştır.
Şahinler Mahallesi Çaltepe Mevkii 66 Ada 35 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Temel Eğitim alanı bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Temel Eğitim alanının kaldırılmasını talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

83. MEHMET ŞAHİN’ İN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Çal Mevkii 1157 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Park bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Parkın kaldırılmasını talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
84. HASAN KIZILYOKUŞ’ UN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesi Atatürk Caddesi 81 Ada 19 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Hastane bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Hastanenin kaldırılmasını talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

85. AHMET BATMAZ’ IN 01.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Mahallesi 21 Ada 53,54 ve 55 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Okul Yeri bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Okul Yerinin kaldırılmasın talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

86. RECAYİ TETİK’ İN 01.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Mahallesi 26 Ada 33 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Park Alanı bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Park Alanının kaldırılmasın talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

87. İLÇEMİZ ANA CADDEDE İMAR TADİLATI YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak “ İlçemiz Ana Cadde (Yenikent Caddesi) İmar Tadilatı yapılması konusunun gündem dışı madde olarak görüşülmesini teklif etti. Konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi ve toplantıya başlanıldı.
İlçemiz Yenikent Mahallesi Çal Mevkiinde anayola cepheli parsel ( 134 Ada 6,7, 136 Ada 4,5, 137 Ada 7,8, 138 Ada 7,8, 140 Ada 4,5, 141 Ada 5,6 parsel ) nolu taşınmazlarda planlı alanlar imar yönetmeliğinin 51. Maddesinin 5.nci bendinde ‘‘Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alınan yol güzergâhlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. Ancak, köşe başı veya köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki mekânlarla içten bağlantısı sağlanabilir. Ticari kullanımların altında konut yapılamaz. ’’ maddesi gereğince halkın günlük ihtiyacını karşılamak için zemin katlarda mülkiyet sahiplerinin talep etmesi halinde ticarethane üstü konut yapılaşma yapılmasına Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

88. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 02 Ekim 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Tunay TÜRKMEN Veli KAPLAN Aydoğan BATMAZ Ünal KARAKAYA Hakan ÇAKIR Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye Üye Üye

Davut GENÇ Lütfi Kerim YILMAZER Serhat DEMİRDÖĞEN Süleyman ÇALIŞ Bayram ÇOTAK
Üye Üye Üye Üye Üye

15 Eylül 2020

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Temmuz 2021
  P S Ç P C C P
  « Haz    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031