(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2020/9 Ekim Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2020/9 Ekim Ayı Meclis Kararları

2020-9-ekim-ayi-meclis-kararlari
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2020 Tarih/Gün:02/10/2020/Cuma
TOPLANTI : 9 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :89-
Toplantının Özü :Eylül Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler : Serhat DEMİRDÖĞEN
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 29/09/2020 tarih ve E.831 sayılı yazılı çağrısı ile 1. Meclis Başkan Vekili Veli KAPLAN’ ın başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 02/10/2020 Cuma günü saat 14.00’da 9. Toplantının 01. Birleşimi (Ekim Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Meclis 1. Başkan Vekili Veli KAPLAN söz alarak “03 ED 313 plakalı aracın satılması,1/5000’lik nazım planı ve Hilmi AKÇAY’ ın dilekçesinin görüşülmesi konularının gündem dışı madde olarak görüşülmesini teklif etti. Konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi ve toplantıya başlanıldı.
89. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2020 EYLÜL AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Serhat DEMİRDÖĞEN’ in mazereti nedeniyle katılmadığı, Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

90. VELİ DEMİR’ İN 07.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Köy Civarı Mevkii 1311 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Çocuk Bahçesi bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Çocuk Bahçesinin kaldırılmasını talep etmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
91. OSMAN BAYRAM’ IN 10.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Köy Civarı Mevkii 589 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Yeşil Alan bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Yeşil Alanın kaldırılmasını talep etmiştir. İmar komisyon raporu, plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
92. OSMAN BAYRAM’ IN 20.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Köyiçi Mevkii 1274 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Çocuk Bahçesi bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Çocuk Bahçesinin kaldırılmasını talep etmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

.
93. RAMAZAN ŞİMŞEK’ İN 27.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesi Atatürk Caddesi 50 Ada 2 Parsel numaralı taşınmazın doğusunda 2 metre imar yolu bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, 2 metre imar yolunun talep etmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
94. MEHMET BATMAZ’ IN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesi 36 ada 11 parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında bitişik nizam 5 katı, bitişik nizam 3 katlı %40 TAKS konut ve yol alanı bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, zemin kat ticarethane 5 katlı TAKS %100 olarak imar plan tadilatı talep etmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
95. AYDOĞAN BATMAZ’ IN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe sahibi Meclis üyesi Aydoğan BATMAZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. Maddesinin A bendine istinaden toplantı odasından çıkmıştır.
Şahinler Mahallesi Çaltepe Mevkii 66 Ada 35 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Temel Eğitim alanı bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Temel Eğitim alanının kaldırılmasını talep etmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
96. MEHMET ŞAHİN’ İN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallesi Çal Mevkii 1157 parsel numaralı taşınmazın mevcut uygulama imar planında Park bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Parkın kaldırılmasını talep etmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
isyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
97. HASAN KIZILYOKUŞ’ UN 31.08.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler Mahallesi Atatürk Caddesi 81 Ada 19 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Hastane bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Hastanenin kaldırılmasını talep etmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
.

98. AHMET BATMAZ’ IN 01.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Mahallesi 21 Ada 53,54 ve 55 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Okul Yeri bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Okul Yerinin kaldırılmasın talep etmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

99. RECAYİ TETİK’ İN 01.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KOMİSYONDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Cumhuriyet Mahallesi 26 Ada 33 Parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planında Park Alanı bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, Park Alanının kaldırılmasın talep etmiştir. İmar plan ve paftaları hazır olmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.verilmiştir.
100. ANADOLU MEDENİYETLER BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Anadolu Medeniyetler Birliği üyeliğinden çıkılmasına oy birliği ile karar verildi.

101. EMİN ERKMEN’İN 28.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz Şahinler Mahallesi Harmanyeri Mevkii 91 Ada 105 Parsel numaralı taşınmazın imar planında 2 katlı yapılaşma bulunmaktadır. Dilekçe sahibi, 2 katlı yapılaşmanın 5 kat olarak imar tadilatı yapılmasını talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

102. NURİ YILDIZ’IN 22.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz Şahinler Mahallesi Çal Mevkii 2827 Pafta 53 Ada 10 Parsel ve 2827 AB Pafta 53 Ada 13 Parselde bulunan taşınmazlarında 4 katlı yapılaşma bulunmaktadır. Dilekçe Sahibi, 4 katlı yapılaşmanın 5 kat olarak imar tadilatı yapılmasını talep etmiştir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

103. 03 ED 313 PLAKALI ARACIN SATILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemize ait 03 ED 313 plakalı 2000 model FIAT marka kartal otomobilin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılması, ilgili kurumlardan ekonomik ömrünün dolduğuna dair komisyon kurulması ve diğer iş ve işlemler için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

104. HİLMİ AKÇAY’IN 30.09.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler mahallesi şekerler mevkii 95 ada 34 parsele zemin kat ticaret hane olarak imar plan tadilatı talep etmektedir. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

105. 1/5000 NAZIM PLANIN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz nazım imar planlarına 1/5000’lik nazım imar plan tadilatlarının işlenmesi ile konu görüşülmüş olup konunun imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

106. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

08 Ekim 2020

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Temmuz 2021
  P S Ç P C C P
  « Haz    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031