(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

2021/11 Aralık Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2021/11 Aralık Ayı Meclis Kararları

2021-11-aralik-ayi-meclis-kararlari-90-101

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2021                             Tarih/Gün:03/12/2021/Cuma

TOPLANTI  : 11                                                                              Saat  : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :90-                

Toplantının Özü       : Aralık Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :  Serhat DEMİRDÖĞEN

Mevcut Üye Sayısı    :  9

Üyeler : Ahmet DOĞAN, Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Ahmet DOĞAN, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 01/12/2021 tarih ve E.1428 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 05/11/2021 Cuma günü saat 14.30’da 11. Toplantının 01. Birleşimi (Kasım Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı. Başkanımız Meclisimize yen katılan üyemiz Ahmet DOĞAN’ a aramıza hoş geldin diyerek iyi çalışmalar dileklerinde bulundu.

 

Açılış ve Yoklama Yapıldı. Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu olmadığı anlaşıldı. Gündem dışı konuşma yapacaklar olmadığı anlaşıldı. Gündem maddesi ile ilgili Bir Lehte bir Aleyhte konuşma yapacaklar var mı diye soruldu. konuşmak isteyen bulunmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. ŞAHİNLER MAHALLESİ 49 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN KAT SAYISININ TAMAMINI KULLANILMASI İLE İLGİLİ MEHMET ALİ ÇELİK’ İN DİLEKÇESİNİ BAYINDIR VE İMAR KOMİSYONUNA SEVK EDİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Müzekkerenin İmar ve Bayındır komisyonuna sevki gelen rapor neticesinde karara bağlanması oy birliği ile karar verirmiştir.

 

 1. BELEDİYE ENCÜMEN ÜYESİ SEÇİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Encümen üyeliği seçimi için meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Ahmet DOĞAN 6 oy ve Süleyman ÇALIŞ 2 oy ve Bayram ÇOTAK 1oy almıştır. Ahmet DOĞAN 6 oy alarak Belediye Encümeni üyeliğine seçilmişlerdir.

 1. İHSANİYE MAHALLİ İDARELER VE TURİZM BİRLİĞİNE MECLİS ÜYESİ SEÇİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

İhsaniye Mahalli İdareler ve Turizm Birliği doğal üyesi ve birlik başkanı Tunay TÜRKMEN, Ahmet DOĞAN üye olarak seçilmiştir.

 

 

 1. ZABITA TALİMATNAMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

2464 Sayılı Kanuna göre Zabıta Talimatnamesinin Hazırlanması

Belediye Tenbih ve Yasakları

5393 Sayılı Belediyeler kanunun 18. Bendine göre hazırlanan Tanbih ve Yasaklar ile 1608 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince Tenbihedilen ceza miktarları:

 1. Her Türlü ruhsatsız işyeri açıp işletmek yasaktır. Ruhsat alma işlemleri en geç 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Verilen süre içinde ruhsat almayan işyerlerine Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 2. 4077 sayılı etiket yasası gereği satışı arz edilen malların üzerine etiket takılması mecburidir. Etiket bulundurmayan işyerleri fiyat tarifesi bulundurmak zorundadır. Buna uymayanlara 407 sayılı kanun gereği Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 3. Ekmeği ambalaj poşetsiz satan fırına, alan işyerine uygulanacak para cezası Bakanlar Kurulu kararına göre uygulanacaktır.
 4. Bütün işyerleri apartman ve konutlar çöp konteynırı bulundurmak zorundadır. Bunları muntazam ve üstü kapalı bir şekilde kullanmak zorundadırlar. Gerekli olan şartları taşımayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 5. İlçe merkezinde park yasağı ve durak harici yerde duran araçlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 6. Cadde ve sokaklarda işyerleri ve kahvehanelerin önlerine sandalye masa koyarak oturmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 7. Son kullanma tarihleri geçmiş gıda maddelerini raflarda bulundurmak veya satmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 8. Cadde ve sokaklara kirli su dökmek çevreyi kirletmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 9. Caddelere, sokaklara, meydan ve boş arsalara Belediyemizden izinsiz moloz taşı, toprak artığı vb. dökmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 10. Yaya yollarına veya kaldırımlara eşya veya inşaat malzemesi vb. koyarak geçişleri engellemek yasaktır. Bu gibi işlemler ancak belediyemizden izin alınarak gerçekleştirilebilir. Duruma uygun olarak kaldırım işgaliyesi alınır. Belediyemizden izin alınmadan malzeme koyanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 11. Balkonlardan su akıtmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 12. Ev, işyerleri ve apartmanların önlerini temiz tutmayanlara yasal işlem uygulanır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 13. Belediyemizden izin alınmadan kaldırım bozmak, çukur açmak, ruhsat olmadan kazı yapmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 14. Cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp vb. atmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 15. Meskûn mahal içinde gübreleri gelişi güzel atmak veya etrafa saçmak, avlu içinde gübre biriktirmek yasaktır. Bunlar kısa aralıklarla meskûn mahal dışına çıkarılacak ve çevresi sızdırmaz taş veya beton gibi çevrili yerlerde geçici olarak muhafaza edilecektir. (Asgari 1 hafta) uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 16. Gürültü kontrol yönetmeliğine aykırı olarak çevreyi rahatsız etmek yasaktır. Sürekli korna çalmak, sesli yayın yapmak, egzoz taktırmayıp halkı rahatsız etmek gibi uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 17. Hıfzıssıhha kararına göre kapatılan işyerlerine Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 18. Halkın huzur ve refahını bozacak fiil ve hareketlerde bulunulması yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 19. Kültür ve tabiat varlıklarına zarar verenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 20. Ruhsat teskeresi almadan su ürünleri üretenlere ve satanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 21. Su kesme aparatlarına zarar verenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 22. Ölçü ve tartı aletlerinin bakımı ve muntazam ve damgalı olması gerekir. Buna uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 23. Sinema, video ve müzik eserleri kanuna uygun olmayanlara ve belediye tarafından işletme ruhsatı almayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 24. 18 yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yapan iş yerlerine Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 25. İş yerlerinin veya Pazar esnafının mal satmak veya sattırmak için halkı rahatsız edici hareketlerde bulunması yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 26. Şehir içi toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 27. Şehir içinden sürü ile hayvan geçirmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 28. Belediyemize ait araç ve gereçlere zarar vermek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 29. Yolcuları korna çalarak toplamak, rahatsız edici hareketlerde bulunmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 30. Motorlu veya motorsuz vasıtaları yaya yollarına koyarak kaldırımları işgal etmek yasaktır. Uymayanlara belediye encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 31. Caddelere, sokaklara, meydana veya parklara büyük ya da küçük hayvan (Tavuk, hindi, horoz, kaz, köpek gibi) sokulması yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 32. İşyerlerinin ön kısmına isim veya işini bildirir levha takılması mecburidir. Takmayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 33. İlan ve panoların gelip geçmeyi engelleyecek bir şekilde asılması ve indirilmesi yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 34. Umuma ait çeşmelerde, caddelerde ve işyerleri önünde motorlu veya motorsuz araç yıkamak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 35. Belediye hududu içinde bahçe, cadde, sokaklarda, Pazar yeri, parklarda, yol kenarlarında hayvan otlatmak yasaktır. Hayvan otlatmak ancak tarla ve arsalarda şehir merkezine 1 km uzaklıkta olan yerlerde yapılabilir. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 36. Gündüz ve gece sokak aralarına geçişi engelleyecek 1 şekilde motorlu veya motorsuz araç park etmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 37. Cadde ve sokaklara numarasız ve tasmasız köpek gezdirmek ve salıvermek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 38. Belediyemizden izinsiz cadde ve sokaklara tezek, saman vb. dökmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 39. İlçemiz dâhilinde ana cadde üzerinde bulunan binaları, işyerlerinin sıva, badana, boya, yapılması mecburidir. Yaptırmayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 40. İnşaat ve tamirat artıkları ile cadde ve sokak aralarını belediyemizden izinsiz bir şekilde kapatmak, kirletmek, geçişleri engellemek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 41. İnşaatların etrafını paravan ile çevirmek mecburidir. İnşaat sahipleri gerekli düzeni sağlamak zorundadır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 42. İnşaatların etrafını kirli bırakanlar, çıkıntıları zamanında almayanlar, çivili tahta ve diğer malzemeleri etrafı yayanlara, uyarıları dikkate almayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 43. Var olan emtiayı yok diye müşteriye satmamak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 44. Bina ve dükkân sahipleri önlerinde bulunan yaya yollarını yaptırmaları ve bozulduğunda düzeltmeleri mecburidir. Buna uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 45. Belediyenin emir ve yasaklarına uymayanlara, verilen süre içinde gereğini yapmayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 46. Belediyece tayin edilmiş yerler dışına izinsiz ilan, pankart ve afiş asmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 47. Büfe, bakkal vb. yerlerde içki içmek ve içirmek yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 48. İş yerlerinde ve dışarıda kullanılan ve satılan şeylerin temizliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Sağlık şartlarının uygunluğuna dikkat etmeyenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 49. Cadde ve sokaklardan geçenlerin emniyetini bozmak yasaktır. Cadde ve sokaklar üzerine pencere veya çatı düştüğü zaman yaralayabilecek veya üstünü kirletebilecek şeyler koyarsa yasal işle uygulanır. Kışın saçakların kıyılarında oluşan buz parçalarının temizlenmesi gerekmektedir. Verilen süre içerisinde gereğini yerine getirmeyenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 50. Hayvanların konulan yerlerin temiz olması gerekmektedir. Hayvanlara kötü muamele yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 51. Boş araçları Pazar yerinde bırakmak yasaktır. Geçişi güçleştirecek şekilde çadır çekmek vb. şeylerde bulunmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 52. Pazar yerinde çürümüş, kokmuş, ıslak, çamurlu, kötü koku arz eden maddelerin satılması yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 53. Ölçü ve tartı aletlerinde gerekli olan titizliği göstermeyenlere Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 54. Pazar esnafı en geç saat 10.00’a kadar tezgâhını kurup etiketini takmak zorundadır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 55. Mühürsüz et satışı yapmak yasaktır. Gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 56. Mezbahada izinsiz hayvan kesimi ve çıkışı yapmak yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 57. Aşağıda belirtilen hususlara bütün işyerleri uymak zorundadır.
 58. Havalandırma, aydınlatma, ışıklandırma ve aspiratör yeterli düzeyde olacaktır.
 59. Atık sular kanalizasyon veya fosseptiğe verilecektir.
 60. İşyerlerinde bulunan bütün malzemeler (Çaydanlıklar, yemek kapları, bardaklar vb.) temiz olacaktır.
 61. Duvarlar ve tavana 6 ayda 1 badana yapılacaktır.
 62. Ağzı kapalı çöp bidonu bulundurulacaktır.
 63. İşçiler işe başlamadan önce sağlık karnesi çıkarttırmak zorundadır.
 64. İş gömleği temiz bir şekilde giyilecektir.
 65. En az bir adet yangın söndürme tüpü olacaktır.
 66. En az bir adet ecza dolabı bulundurulacaktır.
 67. Esnaf ve sanatkârlardan alınan tasdikli fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yerde asılı olacaktır. İş yeri açılış ruhsatı, tatil günü çalışma ruhsatı, vergi levhası vb. belgeler duvarda asılı olacaktır.
 68. Et asma çengelleri paslanmaz çelikten olacaktır.
 69. Gıda ve temizlik maddeleri birbirinden ayrı raflarda bulunacaktır.
 70. Pencereler dışarıdan ince tel ile örtülecektir.
 71. Gerekli olan bütün temizlik kurallarına riayet edilecektir.
 72. Önceden duyurulmuş emir ve yasaklara uyulacaktır. Yukarıda yazılı maddelere uyulmadığı takdirde Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 73. Esnaf ve sanatkârlar Odaları birliğinden yeni liste gelmeden yeni fiyat uygulanmayacaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 74. İlçemizde halka açık çeşmelerde, Belediye parkı etrafında, meydanda ve parklarda araç yıkanması kesinlikle yasaktır. Uymayanlara Belediye Encümeninin belirlediği oranda ceza uygulanır.
 75. Aynı yıl içerisinde tekrarlanan suçların birincide Belediye Meclisinin belirtmiş olduğu ceza, ikincide iki katı, üçüncüde üç katı, dördüncüde ise işyeri ruhsatı iptal olunarak faaliyetine son verilecektir. İş bu tembih name 60 maddeden ibaret olup yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

 

 1. 2022 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
2022 YILINDA ALINACAK ÜCRET VE TARİFELER 2021 2022
1 Hoparlör İlan Ücreti 20,00 TL 50,00 TL
2 Seyyar Satıcılardan İşgaliye Yer Ücreti (2,5 metrelik tezgahtan) 10,00 TL 10,00 TL
3 Seyyar Satıcılardan İşgaliye Yer Ücreti (5 metrelik tezgahtan ) 15,00 TL 15,00 TL
4 Seyyar Satıcılardan İşgaliye Yer Ücreti (7-8 metrelik tezgahtan) 20,00 TL 20,00 TL
5 Kepçe Kirası (Belediye çıkışı ve dönüşü arası) Saati 150,00 TL 250,00 TL
6 Billboard ve afiş kiralama ücreti (Belediyemiz istediği zaman ilan yapabilmek şartıyla;    
Yıllık 1.000,00 TL 1000,00 TL
Aylık 300,00 TL 300,00 TL
Haftalık  100,00 TL 100,00 TL
7 İçme Suyu Abone ücreti 500,00 TL 500,00 TL
8 Çok Katlı Apartmanlarda (3 kat ve üzeri) İçme Suyu Abone Ücreti 300,00 TL 300,00 TL
9 Kanalizasyon Hizmetlerine Katılım Payı (Abone Kat Başına) 500,00 TL 500,00 TL
10 Yol Hizmetlerine Katılım Payı (Abone Kat Başına) 500,00 TL 600,00 TL
11 Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Proje Kontrol Onay Ücreti 100,00 TL 250,00 TL
12 Asansör Ruhsat Harcı 350,00 TL 500,00 TL
13 Vaziyet Planı/Bağımsız Bölüm Onay Ücreti 100,00 TL 250,00 TL
14 Ekspertiz Dosya İnceleme Çıktı Ücreti 50,00 TL 250,00 TL
15 İmar Plan Tadilat Onay ve Kontrol Ücret 250,00 TL 400,00 TL
16 Kanalizasyon Açma Bedeli (Ödendikten Sonra Açılacak) 5,00 TL 5,00 TL
17 Su Bağlantı Ücreti (İşçilik ve Kazı) (metresi) 5,00 TL 100,00 TL
18 Kanalizasyon Bağlantı Ücreti (İşçilik ve Kazı) (metresi) 5,00 TL 100,00 TL
19 Yapı Kullanma İzin Harcı (metrekare)    
–          Konut İçin 0,50 TL 5,00 TL
–          Ticari İçin 1,00 TL 5,00 TL
20 İmar İle İlgi Harçlar:    
–          İmar Çapı Sayfa Başına 100,00 TL 150,00 TL
21 Rayiç Bedel Ücreti 20,00 TL 50,00 TL
22 Kamyon Hafriyat Nakliye Ücreti    
–          0-10 Km 75,00 TL 75,00 TL
–          10-20 Km 75,00 TL 75,00 TL
23 Nikah Parası    
Nikah Belediye Binasında Kıyılırsa 250,00 TL 400,00 TL
Nikah Evde Kıyılırsa 400,00 TL 600,00 TL
Nikah Düğün Salonunda Kıyılırsa 400,00 TL 400,00 TL
Nikah Çaltepe Sosyal Tesiste Kıyılırsa 500,00 TL 600,00 TL
Nikahı Kıyılan Çiftlerden biri Yabancı Uyruklu Olursa 750,00 TL 2000,00 TL
24 Düğün Salonu (Toplu Asker Eğlencelerinde ücretsiz)    
Akören Düğün Salonu 200,00 TL 500,00 TL
       

 

Yol ve Kanalizasyon harcamalarına katılma payları Belediye gelirler kanununun 89. Maddesine göre hesap edilerek tahsil edilir. İlan reklam vergisi, eğlence vergisi, tatil günleri çalışma ruhsat harcı, işyeri açma izin harcı, imar mevzuatı gereğince alınan harçlar, bina inşaat harçları, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, hayvan kesim ve muayene ve denetleme harcı Bakanlar Kurulu Kararına göre ekli cetvelde belirtilen 1. Gruba göre alınacaktır. Karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KARDEŞ BELEDİYE OLUNMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesinde “Yurt içindeki ve  Çevre ve Şehircilik ve İklim  Bakanlığının izniyle yurt dışındaki  belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği  yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal  ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda  faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve  benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar  vermek” hükmü ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel  Müdürlüğü’nün 2005/36 sayılı genelgesinin Yurtdışı İlişkiler başlıklı  maddesinin son fıkrasında; “Yurt içindeki belediyeler arasında kardeş  kent ilişkisi ilgili belediyelerin karşılıklı meclis kararları ile  kurulabilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İlçemiz için fayda sağlayacak hizmetler yapabilmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kardeş belediye olunmasına, konuyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. İstanbul İli Ataşehir Belediyesi İle Kardeş Belediye Olunmasının Görüşülmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesinde “Yurt içindeki ve  Çevre ve Şehircilik ve İklim  Bakanlığının izniyle yurt dışındaki  belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği  yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal  ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda  faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve  benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar  vermek” hükmü ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel  Müdürlüğü’nün 2005/36 sayılı genelgesinin Yurtdışı İlişkiler başlıklı  maddesinin son fıkrasında; “Yurt içindeki belediyeler arasında kardeş  kent ilişkisi ilgili belediyelerin karşılıklı meclis kararları ile  kurulabilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İlçemiz için fayda sağlayacak hizmetler yapabilmek amacıyla İstanbul Ataşehir Belediye Başkanlığı ile kardeş belediye olunmasına, konuyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT AKÖREN ÇAL MEVKİİNDE BULUNAN ARSALARIN SATIŞI İÇİN  BELEDİYE ENCÜMENİNE VE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Akören Çal Mevkiinde bulunan 3251, 3252, 3253, 3254, 128 ada 12 ve 128 ada 13 Parsel arsaların satılması meclisimizce değerlendirilmiş olup göre satılması ve tapu devir işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak için üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 1. MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YAPILAŞMAYA UYGUN OLMAYAN  ARTIK PARSELLERİN SATIŞI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE VE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müstakil yapılaşmaya uymayan artık parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi “Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder.” göre satılması ve tapu devir işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e ve yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 1. 99. BELEDİYEMİZİN LOGONUN DEĞİŞTİRİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN   yaptığı açıklamada,

Simgesel anlamda ilçemizi özetleyecek, anımsatacak ve temsil edecek güzel bir çalışma hazırladıklarını, Yeni logomuz hazırlanırken, milli değerlerimizin yanı sıra ilçemizin kültürel ve ekonomik değerleri ile bu değerlerin renk tonları göz önüne alınarak bir tasarım yapıldı. Böylece güzel bir çalışma ortaya çıktı. Logodaki altın sarısı başak, bereketi temsil ettiği için ve ilçenin başlıca gelir kaynağı olan buğdayı temsil ettiği için tercih edilmiştir. Aynı zamanda ters lale İlçemize özgü bir bitki olması bu renk gücü, gerçekçiliği, plan ve sistemi temsil eden doygun bir renktir. Tonların ise doğayı, doğal yaşamı ve güveni temsil eden bir renk olması bakımından kullanılması uygun görüşmüştür. Bütün haliyle ele alındığında, Logo gerek estetik açıdan, gerekse tasarım kriterlerine uygunluğu açısından dikkat ve özenle hazırlanmıştır.

İlçemiz ve Belediyemiz için hayırlı olmasını diliyorum mevcut logoyu değiştirmek istediklerini bu kapsamda yeni bir logo hazırlandığını, mevcut logonun yeni tasarlanan logo ile değiştirilmesi teklifini meclisin onayına sunmak istediğini belirti.

5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) bendinde yer alan “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince Belediyemiz kurumsal ambleminin belirlenmesi amacıyla Belediye Meclisi tarafından seçilen logonun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendi gereğince “İhsaniye  Belediyesi Kurumsal Amblemi (logosu) ” olarak Kabul edilmesine, aynı Kanun’un 81. Maddesinde yer alan “ Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer” hükmü gereğince de onay için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi

 

 

 1. DOLU BOŞ MEMUR KADROLARINDA DERECE VE  UNVAN  DEĞİŞİKLİĞİ  İLE BELEDİYE NORM KADRO GÜNCELLEMESİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ

            Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN   yaptığı açıklamada;

Belediyemizin Norm Kadro cetvellerinin düzenlenmesi ihtiyacı doğduğunu ve cetvellerin güncel hale gelmesi için meclis onayı sunmak istediğini belirti.

Norm Kadro İlke ve Esaslarını içeren yönetmelik. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri tasnif  cetvelleri’nin Kadro değişikliği başlıklı, Madde 11(1)’de “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmektedir. Belediyemizde görev yapan memur personel kadrolarının ihtiyaç duyulan kadrolara dönüştürülmesine dair dolu kadro değişiklik teklif cetvelleri ilişiktedir.

 

5393 Belediye Kanunun 18. Maddesinin (I) bendinde Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verme meclisin görevleri arasında bulunduğundan Yazı İşleri Müdürlüğünce hazırlanan (I) Sayılı Cetvel ( Kadro İhdas Memur),  (II) Sayılı cetvel  (Boş Kadro değişikliği Memur),  (III) sayılı Cetvel (Dolu Kadro değişikliği Memur),  (IV) Sayılı Cetvel    (Dolu-Boş Kadro Durumu Memur) teklif edildiği şekli ile kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

 

101.GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ     

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 07 Ocak 2022  Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10 Aralık 2021

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2022
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031