(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

2022 Haziran Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 Haziran Ayı Meclis Kararları

2022-7-haziran-ayi-meclis-kararlari-48-59

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2022                                       Tarih/Gün:03/06/2022/Cuma

TOPLANTI  : 07                                                                            Saat    : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :48-                

Toplantının Özü       : Haziran Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :  Bayram ÇOTAK, Ahmet DOĞAN

Mevcut Üye Sayısı    :  7

Üyeler : Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Ahmet DOĞAN, Davut GENÇ, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 02/06/2022 tarih ve E.2165 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 03/06/2022 Cuma günü saat 14.30’da 7. Toplantının 01. Birleşimi (Haziran Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

Açılış ve Yoklama Yapıldı.  Bayram ÇOTAK ve Ahmet DOĞAN’ ın toplantıya katılmadığı tespit edilerek, bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu. ilçe imar planının Karayollarının planı ile uygun hale getirilmesinin görüşülmesi için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN ek gündem maddesi olarak görüşülmesini oylamaya sundu. Konunun gündem dışı görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Lehte ve Aleyhte Konuşmak isteyen olmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KAZICI, YÜKLEYİCİ YENİ KEPÇE ALINMASI İÇİN İLLER BANKASI A.Ş’DEN 1.000.000  TL (BİR MİLYON TÜRKLİRASI) KREDİ KULLANILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kazıcı, Yükleyici ve Yeni  Kepçe satın alınması için İller Bankası AŞ’den 1.000.000,00 TL (BirmilyonTürklirası) kredi kullanılması ve kredi işlemleri için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) bendi ile  68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Tunay Türkmen’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 1. 03 ADN 094 PLAKALI ARACIN BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE DEVREDİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

03 ADN 094  Plakalı Aracın 181.645,00 TL Kasko değer bedel lle Sermaye artışı olarak Belediyemiz şirketine devredilmesine. Belediyemiz adına tescilli olan aracın, 2022  Mali yılı bütçesi Araçlar kalemi (T) cetvelinden Düşülmesine aracın devir işlemleri için Noter ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde gerekli evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

 

 1. 03 ADR 337 PLAKALI ARACIN BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE DEVREDİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

03 ADR 094  Plakalı Aracın 114.079,00 TL Kasko değer bede İle Sermaye artışı olarak Belediyemiz şirketine devredilmesine. Belediyemiz adına tescilli olan aracın, 2022  Mali yılı bütçesi Araçlar kalemi (T) cetvelinden Düşülmesine aracın devir işlemleri için Noter ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde gerekli evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

 

 

 

 1. BELEDİYE HİZMET BİNAMIZIN İKİNCİ KATINI İLÇEMİZ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 5393 SAYILI KANUN 75 MADDESİNE GÖRE KİRAYA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’dur. Kanunun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesine göre “Belediye kendilerine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kiraya verebilir. Bunun için meclis kararı alınması şarttır. Bu taşınmazın amacı dışında kullanılması durumunda işlem iptal edilir’’

Binamız

kamagra oral jelly usa

, Zemin kat + 3. Kat ve toplam 4 kattan oluşmaktadır. Kiraya verilecek olan 2.Kat,  Kira bedeli 5.000 TL, kiraya verilecek kat M2 620/2 = 310m2, kiraya verilecek Katın Isınma şekli kaloriferli, binaya ait engelli girişi ve engelli lavabosu Mevcuttur. Erişebilirlik durumu İlçe Merkezinde bulunmaktadır. Binamıza ait yangın çıkışları ve asansör mevcut, binamızda güç kaynağı ve jeneratör mevcut değildir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g ve 75/d maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu ile Belediyemiz arasında 10 yıllığına kiraya verilmesine ve uygulanacak olan Protokolü imzalama yetkisi Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

                               

 1. SUSUZOSMANİYE MAHALLEMİZDE İLAVE İMAR TADİLATI YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

İlçemiz Susuzosmaniye Mahallesi 31.12.2014 tarih ve 27015 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Müdürlüğü yazısı ile ilçemize mahalle olarak bağlanmıştır. Susuzosmaniye mahallesi Belediyemiz Mücavir Alan Sınırları içerisinde yer almakta olup yapılaşmalarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve mahallenin ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile Belediyemiz imar planları dışında kalan taşınmazlarda Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılmasına, gerekli iş ve işlemleri yapmak için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e Yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir

 1. İLÇEMİZ CUMHURİYET MEYDANI 43 ADA 25 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA BULUNAN DÜKKÂNLARIN SATILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Mülkiyeti belediyemize ait şahinler mahallesi 43 ada25 parsel nolu taşınmazda bulunan asma katlı 5 adet bağımsız bölümlü dükkânların satılmasına, gerekli iş ve işlemleri yapmak için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e Yetki verilmesine Lütfi Kerim YILMAZER, Davut GENÇ ve Mevlüt DEDE ret oyuyla birlikte oy çokluğu ile karar vermiştir.

 1. YENİKENT MAHALLEMİZE CANLI HAYVAN SATIŞ PAZAR YERİ KURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Mülkiyeti belediyemize ait Akören ( Yenikent ) mahallesi 2 pafta 2949 parsel nolu taşınmaza canlı hayvan Pazar yeri yapılmasına, gerekli iş ve işlemleri yapmak için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e Yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir

 1. DÜĞÜN SALONU YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan düğün salonu yapılması oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 1. YENİKENT MAHALLEMİZE 7 BİN M2 TOPLUMUN KULLANIMINA AÇIK PARK YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

İlçemiz Yenikent mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait Akören ilkokulun arka kısmında 18 madde imar uygulaması sonucu oluşan park alanının açık park yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e Yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir

 

 1. ARPA, BUĞDAY TOHUM İLAÇLAMA ELEĞİ, ZİRAİ  ALETLERİ  VE  YEDEK  MALZEMELERİN ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

2464 sayılı belediye gelirler kanununa göre belediyemize gelir getirmek amaçla gerekli hizmetlerin alınmasında sakınca olmadığı meclisimizce de kabul edilmiştir. Alınması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.              

 

 1. İMAR PLAN TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ

İlçe imar planı 17 metre çift şerit olarak yol güzergâhı mevcut olup karayolları yol planlarında 17 metre tek şerit belirlenmiştir. Yolun çift şerit olabilmesi için 40 metre genişliğinde olması gerekmekte olup mevcut yapılaşmalardan dolayı belediyemiz imkânları ile kamulaştırma yapılması mümkün olmadığından Belediyemiz uygulama imar planında bulunan 17 metre çift şeridin tek şerit olarak karayolları yol planına uygun hale getirilmesi ve imar plan tadilatı yapılması  için bayındırlık ve imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.              

 

 1. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ     

 

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonra ki toplantının 05 Ağustos 2022  Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Tunay TÜRKMEN       Süleyman ÇALIŞ       Bayram ÇOTAK   Hakan ÇAKIR     Ahmet DOĞAN                      Belediye Başkanı                      Katip  Üye                  Katip  Üye            Üye                            Üye

 

Mevlüt DEDE    Ünal KARAKAYA   Davut GENÇ  Lütfi Kerim YILMAZER

Üye                     Üye                     Üye                            Üye

 

09 Haziran 2022

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2022
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031