(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

2022/ Mart Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022/ Mart Ayı Meclis Kararları

2022-3-mart-ayi-meclis-kararlari-18-28

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2022                                       Tarih/Gün:04/03/2022/Cuma

TOPLANTI  : 03                                                                            Saat    : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :18-                

Toplantının Özü       : Mart Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :  Serhat DEMİRDÖĞEN, Mevlüt DEDE, Ahmet DOĞAN

Mevcut Üye Sayısı    :  7

Üyeler : Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Ahmet DOĞAN, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 01/03/2022 tarih ve E.1810 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 04/03/2022 Cuma günü saat 14.30’da 3. Toplantının 01. Birleşimi (Mart Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

Açılış ve Yoklama Yapıldı. Serhat DEMİRDÖĞEN’ in İl dışında olması nedeniyle katılmadığı ve dilekçesi nedeniyle izinli sayıldığı, Mevlüt DEDE’nin mazereti nedeniyle katılmadığı ve Ahmet DOĞAN’ ın toplantıya katılmadığı tespit edilerek, bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu. Lehte ve Aleyhte Konuşmak isteyen olmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE KAYITLI BULUNAN BEDELSİZ VE ŞARTSIZ OLARAK HİBE EDİLEN 35 Y 0625 PLAKALI, 2008 MODEL ISUZU Q-BUS MARKA OTOBÜSÜN BELEDİYEMİZE KABULÜNÜN GÖRÜŞÜLMESİ.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 15.12.2022 tarihli ve 120 sayılı meclis kararı ile  35 Y 0625 plakalı, 587677 Motor ve NNAM0B7LEO202750 Şase numaralı Isuzu Q-BUS Marka 2008 model Otobüsünü İhsaniye Belediyesine bedelsiz olarak  hibe edeceğine dair Meclis  kararı.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/G maddesi gereğince “Şartlı Bağışların” Kabulü için Belediye Meclis Kararı gerektiği buna karşın aynı yasanın 38/L maddesi uyarınca “Şartsız Bağışların” kabulü için Belediye Başkanının yetkili olduğu belirtilmektedir. Noterler Birliğinin 01.09.2016 tarih ve 56 sayılı genelgesinde konu ile ilgili Mahalli idareler Genel Müdürlüğünden görüş alınmış olup, genelgenin son bendinde Belediyelerin her yıl Bütçe Kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı taşıt kanunu kapsamına giren taşıtları hibe (Yurtiçi) yoluyla edinmeleri ile ilgili işlemlerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/G ve 38/L maddelerinde belirtilen şartlı veya şartsız hibelerle ilgili hükümler nazara alınmayacak, mutlak süratle buna ilişkin Belediye Meclis Kararı istenecektir” denilmektedir.

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine adına kayıtlı bulunan 35 Y 0625 plakalı, 587677 Motor ve NNAM0B7LEO202750 Şase numaralı Isuzu Q-BUS Marka 2008 model Otobüsü İhsaniye Belediyesine bedelsiz olarak hibe edeceğini İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/02/2022 Tarih ve 120 sayılı kararlarıyla oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkanlık Makamınca bedelsiz olarak hibesi kabul edilen aracın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine eklenen “İl özel idareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararları ile taşıt edinebileceği hükmü” gereğince Belediyemiz adına aracın tescil edilmesine, 2022  Mali yılı bütçesi Araçlar kalemi (T) cetveline eklenmesine, aracın devir işlemleri için Noter ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde gerekli evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

 1. OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ (OEDAŞ)‘NE İLAVE TEMİNAT MEKTUBUNUN VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Osman Gazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (OEDAŞ)  21.02.2022 tarihli İlave Teminat mektubu konulu yazılarıyla talepte bulunmuşlardır. Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin Teminat Alınması başlıklı 18 maddesi gereğince Osman Gazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) ne 59.000,00 TL Kesin ve Süresiz İlave Teminat mektubu verilmesine konu ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 1. CUMHURİYET MAHALLESİ 21 ADA 94 PARSEL TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ İMAR KISITLILIĞININ KALDIRILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe sahibi; Cumhuriyet Mahallesi 21 Ada 94 parsel numaralı taşınmazında bulunan okul alanının konut alanına dönüştürülmesi istediğini belirmiştir.  Müzekkerenin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. HÜRRİYET MAHALLESİ 21 ADA 5 PARSEL TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN YOL’UN KALDIRILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe sahibi; Hürriyet Mahallesi 21 Ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan yol alanının kaldırılması istediğini belirmiştir.  Müzekkerenin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 3283 PARSEL TAŞINMAZIN SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Akören Mahallesi 3283 Parsel numaralı taşınmazın satılması meclisimizce değerlendirilmiş olup taşınmazın satılmasına konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. PARSELASYON VE PARSELLEŞME ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

İlçemizde bulunan arazilerin bölünmesi nedeniyle parsel yapılacağından belediyemizin yaptığı işlerin ücreti karşılaması amacıyla bölünen parsel başı belediyemize ücretini yatırması konusu meclisimizce görüşüldü. Parsellerimiz minimum küçüklüğü ve oluşan parsel başına ücret alınması konularının görüşülmesi amacıyla Müzekkerenin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. YENİKENT MAHALLESİ ÇAL MEVKİİNDEKİ YAPILAŞMALARIN GÖRÜŞÜLMESİ

Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Yenikent Mahallesi Çal Mevkii imar planında Bodrum + 2 katlı imara sahip bölgede ortaya çıkan ve uygulamada yaşanan aksaklıklar belediye gündemine gelmiştir. İlgili bölgede Yapı denetimsiz, Teknik Uygulama Sorumlusu mühendisler tarafından kontrolü yapılan binalarda imara aykırılıklar ve uygulama kontrol eksiklikleri meydana getirmektedir.

İnşaat alanı 200 m2’yi geçmeyen binalar da, yapı denetime dâhil olması gerekliliği bir zorunluluk olarak görülmektedir. Müzekkerenin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. HÜRRİYET MAHALLESİNDE CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİN VERİLMESİ

İlçemiz Hürriyet Mahallesin Göktürk Caddesinde yapılaşmaya yeni açılan imar yoluna “Ali ÇETİNKAYA Caddesi’’ ismi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 1. MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT SUSUZOSMANİYE MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Susuzosmaniye Mahallesi 104 Ada 4 Parsel, 105 Ada 28 Parsel, 105 Ada 89 Parsel, 106 Ada 23 Parsel, 106 Ada 49 Parsel, 107 Ada 3 Parsel, 112 Ada 1 Parsel, 112 Ada 7 Parsel, 113 Ada 45 Parsel, 113 Ada 73 Parsel, 114 Ada 1 Parsel, 114 Ada 8 Parsel, 115 Ada 1 parsel, 116 Ada 7 Parsel, 117 Ada 79 Parsel, 117 Ada 80 Parsel, 119 Ada 2 Parsel, 126 Ada 7 Parsel numaralı taşınmazların satılması meclisimizce değerlendirilmiş olup belirtilen taşınmazların satılmasına,  konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

27-BEM-BİR-SEN İLE SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI İÇİN BELEDİYE MECLİSİNCE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.  

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunuyla Yerel yönetimlerde ‘’Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’’ yapılması imkânı tanınmıştır. Anılan Kanunun 32 maddesinde sosyal denge tazminatının ödenmesi belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmesi denilmektedir. Bu itibarla kurumumuzda görev yapan kamu görevlilerine    sosyal denge tazminatının ödenmesi oy birliği ile reddedilmiştir.

 1. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ     

 

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonra ki toplantının 01 Nisan 2022  Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Tunay TÜRKMEN       Süleyman ÇALIŞ       Bayram ÇOTAK   Hakan ÇAKIR     Ahmet DOĞAN                      Belediye Başkanı                      Katip  Üye                  Katip  Üye            Üye                            Üye

 

Mevlüt DEDE    Ünal KARAKAYA   Davut GENÇ  Lütfi Kerim YILMAZER    Serhat DEMİRDÖĞEN

Üye                     Üye                     Üye                            Üye                                       Üye

11 Mart 2022

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2022
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031