(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

Şubat ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » Şubat ayı Meclis Kararları

T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2021 Tarih/Gün:05/02/2021/Cuma
TOPLANTI : 02 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :17-
Toplantının Özü : Şubat Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 03/02/2021 tarih ve E.117 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 05/02/2021 Cuma günü saat 14.00’da 2. Toplantının 01. Birleşimi (Şubat Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN toplantıya geçmeden önce, Afyonkarahisar Valiliği’nin öncülüğünde kurulması planlanan Kadın Kültür Evi Projesi için Yer Tahsis Edilmesi gerektiğini ifade ederek konunun gündem dışı görüşülmesini talep etti. Belediye Başkanının teklif ettiği konunun gündem dışı olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN toplantıya geçmeden önce, Mülkiyeti Belediyemize Ait 39 Ada 1 Parselde bulunan Bağımsız bölümlerin özel veya resmi kurumlardan talep edilmesi halinde 3 yıl ve üzerinde kiralanmasına veya tahsis edilmesinin Görüşülmesini talep etti. Belediye Başkanının teklif ettiği konunun gündem dışı olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN toplantıya geçmeden önce Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri, Birim Müdürleri ve Belediye personellerinin 2021 Yılı içinde Hükümet, Vakıf, Dernek ve çeşitli Kamu Kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek yurt dışı teknik ve inceleme gezilerine, Kardeş Şehir ve Kültürel gezilerine, görev gezilerine ya da Belediye Başkanın uygun göreceği diğer yurt dışı gezilerine çıkış için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesini talep etti. Belediye Başkanının teklif ettiği konunun gündem dışı olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
1. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2021 OCAK AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Aydoğan BATMAZ’ ın dilekçesi nedeniyle toplantıya katılmadığı ve Hakan ÇAKIR’ ın mazereti nedeniyle toplantıya katılmadığı, diğer üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

2. MUHAMMET MERCAN’ IN 15.12.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi sahibi Şahinler Mahallesi Çal Mevkii 53 Ada 10 Parselde bulunan taşınmazının İmar planında 4 katlı konut alanı bulunduğunu ve zemin kat daire 5 katlı konut alanı olarak imar tadilatı talep etmektedir.
İmar komisyon raporu okundu konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar plan bütünlüğünün bozulmaması için 2021 yılında yapılması planlanan imar plan revizyon çalışmasında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Melike UYSAL’ın 10.12.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi sahibi Hürriyet Mahallesi 75 Ada 111 Parselde bulunan taşınmazının İmar planında ayrık nizam 3 katlı yapılaşma bulunduğunu ve Bitişik nizam 83,78 m2’lik bodrum, 164,59 m2 Zemin kat ve 164,59 m2 birinci kat olmak üzere toplam 412,91 m2’lik (eksik kat) inşaat yapmak için imar tadilatı talep etmektedir.
İmar komisyon raporu okundu konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar plan bütünlüğünün bozulmaması için 2021 yılında yapılması planlanan imar plan revizyon çalışmasında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
4. ATAKAN ARDİNÇ’İN 15.12.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi sahibi Akören Mahallesi Çal Mevkii 2919 Parselde bulunan taşınmazında İmar planında Belediye Hizmet Alanı ve park bulunduğunu ve park ve Belediye hizmet alanının kaldırılmasını talep etmektedir.
İmar komisyon raporu okundu konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar plan bütünlüğünün bozulmaması için 2021 yılında yapılması planlanan imar plan revizyon çalışmasında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Fevzi ER’ in 30.11.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN KURUMLARDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Cumhuriyet Mahallesi Deveci Yolu Mevkii 21 Ada 20 Parsel numaralı taşınmazda bulunan okul yerinin kaldırılmasını talep etmiştir.
İmar komisyon raporu okundu konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar plan bütünlüğünün bozulmaması için 2021 yılında yapılması planlanan imar plan revizyon çalışmasında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6. RAMAZAN GÜLER’ İN 19.01.2021 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi Şahinler Mahallesi 13 Ada 11 Parselin kuzeyinde bulunan yol boşluğunu Mülkiyeti İhsaniye Belediyesine ait 13 Ada 10 parselin ve kuzeyinde bulunan yol boşluğunu satın almak istemektedir.
Mülkiyeti belediyemize ait 13 Ada 10 parsel nolu taşınmazın yaya yolu olarak kullanımının devam etmesine, 13 Ada 11 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan yol boşluğunun (yapılaşmaya uygun olmayan artık parselin) Ramazan GÜLER’ e satılmasına, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. AYDOĞAN BATMAZ’IN 08.01.2021 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis üyemiz Aydoğan BATMAZ 08.01.2021 tarihli dilekçesi ile Belediye Meclis üyeliğinden istifa ettiğini belirtmiştir. Aydoğan BATMAZ’ ın Belediye Meclis Üyeliğinin düşürülmesine, yedek üyenin İlçe Seçim Kurulundan talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Cumhur GÜLER’ in 02.02. 2021 Tarihli Dilekçesinin GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi Şahinler Mahallesi 13 Ada 6 Parselin kuzeyinde bulunan yol boşluğunu satın almak istemektedir.
13 Ada 6 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan yol boşluğunun (yapılaşmaya uygun olmayan artık parselin) Cumhur GÜLER’ e satılmasına, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. NİKÂH VE DÜĞÜN SALONU ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye personelimiz ve Belediye meclis üyelerimizin kendileri veya 1. Derece akrabalarından nikâh ücreti alınmamasına sadece nikâh cüzdanı ücreti alınmasına ve Akören düğün salonu kiraladıklarında kiralama ücreti alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
10. KADIN KÜLTÜR EVİ PROJESİ İÇİN YER TAHSİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Afyonkarahisar Valiliği’nin öncülüğünde kurulması planlanan Kadın Kültür Evi Projesi için Yer Tahsis Edilmesi gerektiğini ifade ederek konunun gündem dışı görüşülmesini talep etti. Belediye Başkanının teklif ettiği konunun gündem dışı olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Şahinler Mahallesi 40 Ada 1 parselin (Eski emniyet Hizmet binası), Mülkiyeti Diyanet Vakfına ait Şahinler Mahallesi 91 Ada 46, 90 ve 91 Parsellerin diyanet vakfı ile takas yapılarak, Avcılar Kulübünün bulunduğu yer ile Şahinler Mahallesi 114 Ada 1 Parselin kadın kültür evi projesi için tahsis, kiralama ve devir edilmesine, gerekli iş ve işlemleri yapması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine, kadın kültür evi binası yapılması ile ilgili Belediyemiz tarafından iş makinası vb. her türlü yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
11. YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASINDA BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAHSİSİNİN VEYA KİRAYA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN toplantıya geçmeden önce, Mülkiyeti Belediyemize Ait 39 Ada 1 Parselde bulunan Bağımsız bölümlerin özel veya resmi kurumlardan talep edilmesi halinde 3 yıl ve üzerinde kiralanmasına veya tahsis edilmesinin Görüşülmesini talep etti. Belediye Başkanının teklif ettiği konunun gündem dışı olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Mülkiyeti Belediyemize Ait Şahinler Mahallesi 39 Ada 1 Parselde bulunan Bağımsız bölümlerin özel veya resmi kurumlardan talep edilmesi halinde 3 yıl ve üzerinde kiralanmasına veya tahsis edilmesine, gerekli iş ve işlemleri yapması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. BELEDİYE BAŞKANI TUNAY TÜRKMEN’E KARDEŞ YERLERE VE KÜLTÜREL GEZİLERE YURT DIŞI ÇIKIŞ İZNİ İÇİN YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri, Birim Müdürleri ve Belediye personellerinin 2021 Yılı içinde Hükümet, Vakıf, Dernek ve çeşitli Kamu Kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek yurt dışı teknik ve inceleme gezilerine, Kardeş Şehir ve Kültürel gezilerine, görev gezilerine ya da Belediye Başkanın uygun göreceği diğer yurt dışı gezilerine; Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri, Birim Müdürleri ve Belediye personellerinin yurt dışına çıkış izni yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, etkinliklere katılacak olanların görevli ve izinli sayılarak katılımlarının sağlanmasına Oy birliği ile karar verildi.

13. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 05 Mart 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
14. TEKLİF VE TEMENNİLER

11 Şubat 2021

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Temmuz 2021
  P S Ç P C C P
  « Haz    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031